Nabytki - VI 2013

Książki zakupione przez Bibliotekę w czerwcu 2013 r.

 1. Orygenes, Homilia o księdze kapłańskiej, Kraków 2013
 2. Bracha Krzysztof, Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae, Warszawa 2013
 3. Krakowiak Czesław, Sakramenty w życiu chrześcijanina, Lublin 2013
 4. W kręgu inspiracji personalizmu etycznego. Ślipko-Tischner-Styczeń, pod red. Piotra Duchlińskiego, Kraków 2013
 5. Lewalski Krzysztof, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim, Toruń 2013
 6. Wróbel Mirosław, Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin 2013
 7. Antonio Possevina SJ (1533-1611). Życie i dzieło na tle epoki, pod red. Danuty Quirini-Popławskiej, Kraków 2013
 8. Czacharowski Marek, Skrypt z wybranych zagadnień etyki seksualnej i bioetyki, Lublin 2013
 9. Carlo Maria Martini, Odwaga zawierzenia, Kraków 2013
 10. Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny, Warszawa 2013
 11. Bergoglio Jorge Mario, Otwarty umysł, wierzące serce, Kraków 2013
 12. Okła Wiesław, Poradnictwo terapeutyczne, Lublin 2013
 13. Gordon Ewa, 613 Przykazań Judaizmu, Kraków 2013
 14. Marta Komorowska-Pudło, Seksualność Młodzieży przełomu XX i XXI w., Kraków 2013
 15. Robert Kugelmann, Psychologia i katolicyzm, Kraków 2013
 16. Ezoteryzm w zachodniej kulturze, red. Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj, Lublin 2013
 17. Andrzej Zwoliński, Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny, Kraków 2013
 18. Ryszard Legutko, Sokrates, Warszawa 2013
 19. Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej, pod red. Anny Królikowskiej, Kraków 2013
 20. Sztuka kierownictwa duchowego, pod red.J. Augustyna, wydanie 2. rozszerzone, Kraków 2013
 21. Goleń Jacek, Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych, Lublin 2013
 22. Krzysztof Wons, Opowieść o tęskniących za domem, Kraków 2013
 23. Józef Bremer, Czy wolna wola jest wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych, Kraków 2013
 24. LaHaye Tim, Temperament a Duch Święty, Warszawa 2012
 25. Richard Winter, Gdy życie ogarnia ciemność. Odnaleść nadzieję w czasie depresji, Kraków 2013
 26. Denis Edwards, Jak działa Bóg, Kraków 2013
 27. Ezoteryczne tropy w kulturze zachodu, red. Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj, Lublin 2013
 28. Robert J. Wicks, Dotknąć tego co święte, Kraków 2013
 29. Etyka w medycynie, Warszawa 2012
 30. Andrzej Zwoliński, Szczęście brutto. Człowiek w poszukiwaniu szczęścia, Kraków 2013
 31. Richard Winter, W pułapce perfekcjonizmu, Kraków 2013
 32. Laskowska Agnieszka, Grabowska-Markowska Jolanta, CAMINO Portugues. Portugalska droga św. Jakuba, Kraków 2013
 33. Sokoł Kiry, Sosna Aleksander, Cerkwie w centralnej polsce 1815-1915, Białystok 2012
 34. Spadaro Antonio, Cyberteologia, Kraków 2013
 35. Mistrz Eckhart, Dzieła wszystkie. Tom 1, Poznań 2013
 36. Alessandro Pronzato, Kobiety, które spotkały Jezusa, Kraków 2013
 37. Jarmusik Edmund, Kościół katolicki na Białorusi 1939-1991 od zniszczenia do narodzenia, Kraków 2013
 38. Michał Heller, Logos Wszechświata. Zarys filozofii przyrody, Kraków 2013
 39. Małgorzata Borkowska OSB, Od Radegundy do Julianny, Kraków 2013
 40. Mattei Roberto, Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana, Warszawa 2013
 41. Craughwell Thomas, Papież z dalekiego kraju, Kraków 2013
 42. Ralph Martin, Spełnienie wszystkich pragnień, Warszawa 2013
 43. Amorth Gabriele, Ukryta w uśmiechu Mistyczka i stygmatyczka, Kraków 2013
 44. Blair Sheila S., Bloom Jonathan M., Sztuka i architektura islamu 1250-1800, Warszawa 2013
 45. Świerczek Antoni, Wolne związki w świetle nauczania Kościoła o małżeństwie, Kraków 2013
 46. Karczewski Sebastian, Zamach na Arcybiskupa Kulisy Wielkiej Mistyfikacji, Warszawa 2013
 47. Bartnik Agnieszka, Zarys wierzeń plemion celtyckich, Kraków 2013

Poprawiony (czwartek, 20 czerwca 2013 08:58)