Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Kolekcja czasopism

Podstawowy zbiór czasopism znajduje się w wolnym dostępie. Są one w komplecie skatalogowane i dostępne bezpośrednio dla czytelnika. Pozostałe czasopisma znajdują się w magazynie. Udostępnia je dyżurujący bibliotekarz.

Czasopisma znajdujące się w wolnym dostępie.

 1. Acta Apostolicae Sedis
 2. Akta Konferencji Episkopatu Polski
 3. Analecta Cracoviensia
 4. Anamnesis
 5. Animator. Biuletyn misyjno-pastoralny
 6. Annales Canonici
 7. Annales Missiologici Posnanienses
 8. Annuario Pontificio
 9. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 10. Ateneum Kapłańskie
 11. L`Attività della Santa Sede
 12. Biblia i Ekumenizm
 13. Biblica et Patristica Thoruniensia
 14. The Biblical Annals
 15. Biblioteka Kaznodziejska
 16. Biuletyn / Stowarzyszenie Kanonistów Polskich
 17. Biuletyn Ekumeniczny
 18. Biuletyn Parafii pw. WNMP w Toruniu. Bł. ks. Stefan Frelichowski. Materiały
 19. Biuletyn Parafii pw. WNMP i Bł. Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. Bł. ks. Stefan Frelichowski. Materiały
 20. Cauriensia
 21. Christianitas. Religia, kultura, społeczeństwo
 22. Chrześcijanin w Świecie
 23. Chrześcijaństwo u Schyłku Starożytności : studia źródłoznawcze
 24. Collectanea Theologica. Przegląd Teologiczny
 25. Collegium Polonorum
 26. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica
 27. Colloquia Theologica Adalbertina. Practica et Canonica
 28. Colloquia Theologica Adalbertina. Systematica
 29. Colloquia Theologica Ottoniana
 30. Colloquium Salutis. Wrocławskie studia teologiczne
 31. Communio. Międzynarodowy przegląd teologiczny
 32. Concilium. Międzynarodowy przegląd teologiczny
 33. Daimon. Revista de filosofía
 34. Diakonia. Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche
 35. Dissertationes Paulinorum
 36. Dobry Pasterz
 37. Duchowość w Polsce
 38. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski
 39. Edukacja, Teologia i Dialog
 40. Ephemerides  Marianorum. Studia historyczno-teologiczne
 41. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
 42. Etyka / Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 43. Familia et Vita : [rivista quadrimestrale del Pontificio Consiglio per la Famiglia]
 44. Family Forum. Roczniki Instytutu Nauk o Rodzinie WTUO
 45. Fides. Biuletyn bibliotek kościelnych
 46. Fides Ratio et Patria. Studia toruńskie
 47. Filozofia Chrześcijańska
 48. Filozofia Dialogu
 49. Filozofia Religii
 50. Folia Toruniensia
 51. Formatio Permanens
 52. Forum Philosophicum
 53. Forum Teologiczne
 54. Fronda : pismo poświęcone
 55. Gdański Rocznik Ewangelicki
 56. Homo Dei
 57. Horyzonty Wychowania
 58. Jus Matrimoniale
 59. Kalendarz Ekumeniczny
 60. Kaliskie Studia Teologiczne
 61. Katecheta. Dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom nauczania religii
 62. Katecheza - Rodzina, Parafia i Szkoła
 63. Kieleckie Studia Teologiczne
 64. Kościół i Prawo
 65. Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte
 66. Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze
 67. Latinitas. Series nova
 68. Liturgia Sacra. Przegląd liturgiczno-muzyczny. Kwartalnik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Liturgia, musica, ars
 69. Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne
 70. Łódzkie Studia Teologiczne
 71. Materiały Homiletyczne
 72. Materiały Problemowe
 73. Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej
 74. Msza Święta
 75. Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce
 76. Notitiae. Commentarii ad nuntia et studia de re liturgica
 77. Nouvelle Revue Theologique
 78. Nurt SVD. Kwartalnik misjologiczno - religioznawczy
 79. Novum. Biuletyn informacyjny
 80. Orędownik Diecezji Chełmińskiej
 81. Orędownik Diecezji Chełmińskiej i Gdańskiej
 82. Orędownik Kościelny / Urzędowy Organ Diecezji Chełmińskiej
 83. L'Osservatore Romano
 84. Paedagogia Christiana
 85. Pastores. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej
 86. PATH : [periodicum internationale editum a Pontificia Academia Theologiae]
 87. Perspectiva. Legnickie studia teologiczno-historyczne
 88. Polonia Sacra. Kwartalnik teologiczny
 89. Poznańskie Studia Teologiczne
 90. Prawo, Administracja, Kościół
 91. Prawo i Kościół
 92. Prawo Kanoniczne
 93. Premislia Christiana
 94. Pro Musica Sacra. Czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie poświęcone muzyce kościelnej
 95. Przegląd Biblijny. Biuletyn Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
 96. Przegląd Tomistyczny. Rocznik poświęcony historii teologii
 97. Resovia Sacra. Rocznik filozoficzno teologiczny Diecezji Rzeszowskiej
 98. Revista Española de Teologia
 99. Rocznik Tomistyczny
 100. Rocznik Toruński
 101. Roczniki Biblijne
 102. Roczniki Filozoficzne
 103. Roczniki Historii Kościoła
 104. Roczniki Humanistyczne
 105. Roczniki Liturgiczne
 106. Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne
 107. Roczniki Nauk o Rodzinie
 108. Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
 109. Roczniki Nauk Społecznych. Prawo, ekonomia, socjologia
 110. Roczniki Pastoralno-Katechetyczne
 111. Roczniki Teologiczne 1993-2008
 112. Roczniki Teologiczne 2014-
 113. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie
 114. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne
 115. Roczniki Teologii Dogmatycznej
 116. Roczniki Teologii Duchowości
 117. Roczniki Teologii Ekumenicznej
 118. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii
 119. Roczniki Teologii Moralnej
 120. Ruch Biblijny i Liturgiczny. Dwumiesięcznik : organ Sekcji Biblijno-Liturgicznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 121. Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne
 122. Salmanticensis
 123. Salvatoris Mater. Kwartalnik mariologiczny
 124. Scientia et Fides. Półrocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 125. Scripta Biblica et Orientalia
 126. Scriptura Sacra. Studia biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
 127. Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne
 128. Siewca. Biuletyn katechetyczny Diecezji Toruńskiej. Biuletyn Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
 129. Socjologia Religii
 130. Sosnowieckie Studia Teologiczne
 131. Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła
 132. Społeczeństwo i Kościół
 133. Sprawy Rodziny. Biuletyn Komisji Episkopatu Polski ds. Rodzin
 134. Stimmen Der Zeit
 135. Studia Bobolanum
 136. Studia Bydgoskie
 137. Studia Claramontana
 138. Studia Diecezji Radomskiej
 139. Studia Elbląskie
 140. Studia Franciszkańskie
 141. Studia Gdańskie
 142. Studia Gnesnensia
 143. Studia i Dokumenty Ekumeniczne
 144. Studia Laurentiana
 145. Studia Liturgiczne
 146. Studia nad Rodziną
 147. Studia Nauk Teologicznych PAN
 148. Studia Oecumenica
 149. Studia Pastoralne. Rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 150. Studia Pelplińskie
 151. Studia Philosophiae Christianae
 152. Studia Płockie. Artykuły, miscellanea, recenzje i sprawozdania
 153. Studia Poliana
 154. Studia Prymasowskie
 155. Studia Redemptorystowskie. Pismo naukowe Warszawskiej Prowincji Redemptorystów
 156. Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża
 157. Studia Theologica Varsaviensia
 158. Studia Warmińskie
 159. Studia Włocławskie
 160. Studia z Prawa Wyznaniowego
 161. Sympozjum. Periodyk naukowy
 162. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
 163. Światło Narodów. Biuletyn Papieskich Dzieł Misyjnych
 164. Świdnickie Studia Teologiczne
 165. Świeccy w Kościele
 166. Tarnowskie Studia Teologiczne
 167. Teologia Dogmatyczna
 168. Teologia i Człowiek. Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK
 169. Teologia i Moralność
 170. Teologia Patrystyczna
 171. Teologia Polityczna. Rocznik filozoficzny
 172. Teologia Praktyczna
 173. Teologia. Rivista della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale
 174. Textus et Studia Historiam Theologiae in Polonia Excultae Spectantia
 175. Theologica Thoruniensia
 176. Toruńskie Wiadomości Kościelne
 177. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
 178. U Schyłku Starożytności : studia źródłoznawcze
 179. Urzędowy Orędownik Kościelny dla Diecezji Chełmińskiej
 180. Verbum Vitae. Półrocznik biblijno-teologiczny
 181. Via Consecrata. Pismo życia konsekrowanego
 182. Vox Patrum
 183. W Drodze. Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu
 184. Warszawskie Studia Pastoralne
 185. Warszawskie Studia Teologiczne
 186. Więź
 187. Współczesna Ambona. Dwumiesięcznik poświęcony sprawom kaznodziejstwa polskiego
 188. Zapiski Historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza
 189. Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 190. Zeszyty Formacji Duchowej
 191. Zeszyty Naukowe KUL
 192. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich
 193. Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym. Ewangelizacja-formacja-życie we wspólnocie-służba
 194. Znak
 195. Znak. Idee
 196. Życie Duchowe
 197. Życie i Myśl
 198. Życie Konsekrowane

Czasopisma znajdujące się w magazynie (nieskatalogowane)

 1. 30 Giorni dans l’Église et dans le monde
 2. Acta Mediaevalia
 3. Acta Tomiciana
 4. L’Amico Degli Infermi
 5. Amtliches Kirchenblatt für die Diözese Culm
 6. Apostoł Miłosierdzia Bożego
 7. Bibel und Kirche
 8. Biuletyn Informacyjny KUL
 9. Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 10. Bobolanum
 11. Boletin Oficial Diocesano Diócesis de Pamplona y Tudela
 12. Bóg i Ojczyzna
 13. Chiny Dzisiaj
 14. Christ in der Gegenwart
 15. La Civilta’ Cattolica
 16. Communio in Christo
 17. Cuda i Łaski Boże
 18. Częstochowskie Studia Teologiczne
 19. La Documentation Catholique
 20. Effatha
 21. Ełckie Studia Teologiczne
 22. Espe
 23. Euhemer
 24. Europe
 25. Familia et Vita
 26. Filosofija
 27. Głoście Ewangelię
 28. Gorzowskie Wiadomości Kościelne
 29. Gość Niedzielny
 30. Herder Korrespondenz
 31. Horyzonty Wiary
 32. Information
 33. Jasna Góra
 34. Kielecki Przegląd Diecezjalny
 35. Kotwica
 36. Kronika Diecezji Radomskiej
 37. Kronika Diecezji Sandomierskiej
 38. Kronika Urzędowa Diecezji Ełckiej
 39. Kwartalnik Diecezjalny. Pismo Urzędowe Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 40. Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej
 41. Legnickie Wiadomości Diecezjalne
 42. Lignum Vitae
 43. List
 44. Lithuania
 45. Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne
 46. Martyria
 47. Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej
 48. Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej
 49. Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej
 50. Miesięcznik Kościelny. Organ Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej
 51. Miesięcznik Pasterski Płocki
 52. Miłujcie się!
 53. Misje Dzisiaj
 54. Misjonarz
 55. Misjonarze Kombonianie
 56. Misyjne Drogi
 57. Msza Święta
 58. Nasz Dziennik
 59. Nasza Arka
 60. Nasza Droga
 61. Nasza Służba
 62. Niedziela
 63. Notatki Płockie
 64. Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensis
 65. La Nuova Europa
 66. Obecni
 67. Omnis Terra
 68. Pielgrzym
 69. Pismo Literacko-Artystyczne
 70. Posłaniec Ducha Świętego
 71. Posłaniec Serca Jezusowego
 72. Posłaniec Św. Antoniego z Padwy
 73. Problemy Rodziny
 74. Przegląd Powszechny
 75. Przewodnik Katolicki
 76. Revue de Theologie et de Philosophie
 77. Rocznik Seminaryjny. Biuletyn Informacyjny Wyższego Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego
 78. Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie
 79. Roczniki Naukowe Caritas
 80. Rodzina
 81. Ruch Filozoficzny
 82. Rycerz Niepokalanej
 83. Sekty i Fakty
 84. Seminarium
 85. Słowo
 86. Słowo Krzyża
 87. Słowo Wśród Nas
 88. Sługa
 89. Sprawozdania TN KUL
 90. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego
 91. Studia Aloisiana
 92. Studia Filozoficzne
 93. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
 94. Studia Misjologiczne
 95. Studia Paradyskie
 96. Studia Salvatoriana Polonica
 97. Studia Teologiczne KUL
 98. Studia Teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego
 99. Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL
 100. Szczecińskie Studia Kościelne
 101. Świat Misyjny
 102. Święto Młodych
 103. Testimonianze
 104. Trzecie Tysiąclecie
 105. Ut Unum Sint
 106. La Verdad
 107. La Vita Cristiana in Polonia
 108. Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie
 109. Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 110. Wiadomości Diecezjalne Koszalińsko-Kołobrzeskie
 111. Wiadomości Diecezjalne Siedleckie
 112. Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
 113. Wiadomości Diecezji Gliwickiej
 114. Wiadomości KAI
 115. Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej
 116. Wiara Patriotyzm i Sztuka : magazyn kulturalny – WPIS
 117. Wychowawca
 118. Wzrastanie
 119. Zawsze Wierni
 120. Zeszyty Historyczne
 121. Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Collegium Resurrectianum
 122. Zeszyty Karmelitańskie
 123. Zeszyty Społeczne KIK
 124. Ziemia Święta
 125. Znaki Czasu
 126. Znaki Nowych Czasów
 127. Zwiastowanie. Pismo Diecezji Rzeszowskiej
 128. Źródło
 129. Życie Chrześcijańskie w Polsce
 130. Życie Katolickie
 131. Żyć Ewangelią
 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń