Kolekcja Czasopism

Podstawowy zbiór czasopism znajduje się w wolnym dostępie. Są one w komplecie skatalogowane i dostępne bezpośrednio dla czytelnika. Pozostałe czasopisma znajdują się w magazynie. Udostępnia je dyżurujący bibliotekarz.

Czasopisma znajdujące się w wolnym dostępie.
 1. Acta Apostolicae Sedis
 2. Akta Konferencji Episkopatu Polski
 3. Analecta Cracoviensia
 4. Anamnesis
 5. Animator. Biuletyn misyjno-pastoralny
 6. Annales Canonici
 7. Annales Missiologici Posnanienses
 8. Annuario Pontificio
 9. Archa Verbi : yearbook for the study of medieval theology
 10. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 11. Ateneum Kapłańskie
 12. L`Attività della Santa Sede
 13. Biblia i Ekumenizm
 14. Biblica et Patristica Thoruniensia
 15. The Biblical Annals
 16. Biblioteka Kaznodziejska
 17. Biuletyn / Stowarzyszenie Kanonistów Polskich
 18. Biuletyn Ekumeniczny
 19. Biuletyn Parafii pw. WNMP w Toruniu. Bł. ks. Stefan Frelichowski. Materiały
 20. Biuletyn Parafii pw. WNMP i Bł. Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. Bł. ks. Stefan Frelichowski. Materiały
 21. Cauriensia
 22. Christianitas. Religia, kultura, społeczeństwo
 23. Chrześcijanin w Świecie
 24. Chrześcijaństwo u Schyłku Starożytności : studia źródłoznawcze
 25. Collectanea Theologica. Przegląd Teologiczny
 26. Collegium Polonorum
 27. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica
 28. Colloquia Theologica Adalbertina. Practica et Canonica
 29. Colloquia Theologica Adalbertina. Systematica
 30. Colloquia Theologica Ottoniana
 31. Colloquium Salutis. Wrocławskie studia teologiczne
 32. Communio. Międzynarodowy przegląd teologiczny
 33. Concilium. Międzynarodowy przegląd teologiczny
 34. Daimon. Revista de filosofía
 35. Diakonia. Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche
 36. Dissertationes Paulinorum
 37. Dobry Pasterz
 38. Duchowość w Polsce
 39. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski
 40. Edukacja, Teologia i Dialog
 41. Ephemerides Marianorum. Studia historyczno-teologiczne
 42. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
 43. Etyka / Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 44. Familia et Vita : [rivista quadrimestrale del Pontificio Consiglio per la Famiglia]
 45. Family Forum. Roczniki Instytutu Nauk o Rodzinie WTUO
 46. Fides. Biuletyn bibliotek kościelnych
 47. Fides Ratio et Patria. Studia toruńskie
 48. Filozofia Chrześcijańska
 49. Filozofia Dialogu
 50. Filozofia Religii
 51. Folia Toruniensia
 52. Formatio Permanens
 53. Forum Philosophicum
 54. Forum Teologiczne
 55. Fronda : pismo poświęcone
 56. Gdański Rocznik Ewangelicki
 57. Homo Dei
 58. Horyzonty Wychowania
 59. Jus Matrimoniale
 60. Kalendarz Ekumeniczny
 61. Kaliskie Studia Teologiczne
 62. Katecheta. Dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom nauczania religii
 63. Katecheza - Rodzina, Parafia i Szkoła
 64. Kieleckie Studia Teologiczne
 65. Kościół i Prawo
 66. Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte
 67. Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze
 68. Latinitas. Series nova
 69. Liturgia Sacra. Przegląd liturgiczno-muzyczny. Kwartalnik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Liturgia, musica, ars
 70. Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne
 71. Łódzkie Studia Teologiczne
 72. Materiały Homiletyczne
 73. Materiały Problemowe
 74. Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej
 75. Msza Święta
 76. Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce
 77. Notitiae. Commentarii ad nuntia et studia de re liturgica
 78. Nouvelle Revue Theologique
 79. Nurt SVD. Kwartalnik misjologiczno - religioznawczy
 80. Novum. Biuletyn informacyjny
 81. Orędownik Diecezji Chełmińskiej
 82. Orędownik Diecezji Chełmińskiej i Gdańskiej
 83. Orędownik Kościelny / Urzędowy Organ Diecezji Chełmińskiej
 84. L'Osservatore Romano
 85. Paedagogia Christiana
 86. Pastores. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej
 87. PATH : [periodicum internationale editum a Pontificia Academia Theologiae]
 88. Perspectiva. Legnickie studia teologiczno-historyczne
 89. Polonia Sacra. Kwartalnik teologiczny
 90. Poznańskie Studia Teologiczne
 91. Prawo, Administracja, Kościół
 92. Prawo i Kościół
 93. Prawo Kanoniczne
 94. Premislia Christiana
 95. Pro Musica Sacra. Czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie poświęcone muzyce kościelnej
 96. Przegląd Biblijny. Biuletyn Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
 97. Przegląd Tomistyczny. Rocznik poświęcony historii teologii
 98. Resovia Sacra. Rocznik filozoficzno teologiczny Diecezji Rzeszowskiej
 99. Revista Española de Teologia
 100. Rocznik Tomistyczny
 101. Rocznik Toruński
 102. Roczniki Biblijne
 103. Roczniki Filozoficzne
 104. Roczniki Historii Kościoła
 105. Roczniki Humanistyczne
 106. Roczniki Liturgiczne
 107. Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne
 108. Roczniki Nauk o Rodzinie
 109. Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
 110. Roczniki Nauk Społecznych. Prawo, ekonomia, socjologia
 111. Roczniki Pastoralno-Katechetyczne
 112. Roczniki Teologiczne 1993-2008
 113. Roczniki Teologiczne 2014-
 114. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie
 115. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne
 116. Roczniki Teologii Dogmatycznej
 117. Roczniki Teologii Duchowości
 118. Roczniki Teologii Ekumenicznej
 119. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii
 120. Roczniki Teologii Moralnej
 121. Ruch Biblijny i Liturgiczny. Dwumiesięcznik : organ Sekcji Biblijno-Liturgicznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 122. Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne
 123. Salmanticensis
 124. Salvatoris Mater. Kwartalnik mariologiczny
 125. Scientia et Fides. Półrocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 126. Scripta Biblica et Orientalia
 127. Scriptura Sacra. Studia biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
 128. Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne
 129. Siewca. Biuletyn katechetyczny Diecezji Toruńskiej. Biuletyn Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
 130. Socjologia Religii
 131. Sosnowieckie Studia Teologiczne
 132. Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła
 133. Społeczeństwo i Kościół
 134. Sprawy Rodziny. Biuletyn Komisji Episkopatu Polski ds. Rodzin
 135. Stimmen Der Zeit
 136. Studia Bobolanum
 137. Studia Bydgoskie
 138. Studia Claramontana
 139. Studia Diecezji Radomskiej
 140. Studia Elbląskie
 141. Studia Franciszkańskie
 142. Studia Gdańskie
 143. Studia Gnesnensia
 144. Studia i Dokumenty Ekumeniczne
 145. Studia Laurentiana
 146. Studia Liturgiczne
 147. Studia nad Rodziną
 148. Studia Nauk Teologicznych PAN
 149. Studia Oecumenica
 150. Studia Pastoralne. Rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 151. Studia Pelplińskie
 152. Studia Philosophiae Christianae
 153. Studia Płockie. Artykuły, miscellanea, recenzje i sprawozdania
 154. Studia Poliana
 155. Studia Prymasowskie
 156. Studia Redemptorystowskie. Pismo naukowe Warszawskiej Prowincji Redemptorystów
 157. Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża
 158. Studia Theologica Varsaviensia
 159. Studia Warmińskie
 160. Studia Włocławskie
 161. Studia z Prawa Wyznaniowego
 162. Sympozjum. Periodyk naukowy
 163. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
 164. Światło Narodów. Biuletyn Papieskich Dzieł Misyjnych
 165. Świdnickie Studia Teologiczne
 166. Świeccy w Kościele
 167. Tarnowskie Studia Teologiczne
 168. Teologia Dogmatyczna
 169. Teologia i Człowiek. Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK
 170. Teologia i Moralność
 171. Teologia Patrystyczna
 172. Teologia Polityczna. Rocznik filozoficzny
 173. Teologia Praktyczna
 174. Teologia. Rivista della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale
 175. Textus et Studia Historiam Theologiae in Polonia Excultae Spectantia
 176. Theologica Thoruniensia
 177. Toruńskie Wiadomości Kościelne
 178. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
 179. U Schyłku Starożytności : studia źródłoznawcze
 180. Urzędowy Orędownik Kościelny dla Diecezji Chełmińskiej
 181. Verbum Vitae. Półrocznik biblijno-teologiczny
 182. Via Consecrata. Pismo życia konsekrowanego
 183. Vox Patrum
 184. W Drodze. Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu
 185. Warszawskie Studia Pastoralne
 186. Warszawskie Studia Teologiczne
 187. Więź
 188. Współczesna Ambona. Dwumiesięcznik poświęcony sprawom kaznodziejstwa polskiego
 189. Zapiski Historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza
 190. Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 191. Zeszyty Formacji Duchowej
 192. Zeszyty Naukowe KUL
 193. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich
 194. Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym. Ewangelizacja-formacja-życie we wspólnocie-służba
 195. Znak
 196. Znak. Idee
 197. Życie Duchowe
 198. Życie i Myśl
 199. Życie Konsekrowane

Czasopisma znajdujące się w magazynie (nieskatalogowane)

 1. 30 Giorni dans l’Église et dans le monde
 2. Acta Mediaevalia
 3. Acta Tomiciana
 4. L’Amico Degli Infermi
 5. Amtliches Kirchenblatt für die Diözese Culm
 6. Apostoł Miłosierdzia Bożego
 7. Bibel und Kirche
 8. Biuletyn Informacyjny KUL
 9. Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 10. Bobolanum
 11. Boletin Oficial Diocesano Diócesis de Pamplona y Tudela
 12. Bóg i Ojczyzna
 13. Chiny Dzisiaj
 14. Christ in der Gegenwart
 15. La Civilta’ Cattolica
 16. Communio in Christo
 17. Cuda i Łaski Boże
 18. Częstochowskie Studia Teologiczne
 19. La Documentation Catholique
 20. Effatha
 21. Ełckie Studia Teologiczne
 22. Espe
 23. Euhemer
 24. Europe
 25. Familia et Vita
 26. Filosofija
 27. Głoście Ewangelię
 28. Gorzowskie Wiadomości Kościelne
 29. Gość Niedzielny
 30. Herder Korrespondenz
 31. Horyzonty Wiary
 32. Information
 33. Jasna Góra
 34. Kielecki Przegląd Diecezjalny
 35. Kotwica
 36. Kronika Diecezji Radomskiej
 37. Kronika Diecezji Sandomierskiej
 38. Kronika Urzędowa Diecezji Ełckiej
 39. Kwartalnik Diecezjalny. Pismo Urzędowe Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 40. Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej
 41. Legnickie Wiadomości Diecezjalne
 42. Lignum Vitae
 43. List
 44. Lithuania
 45. Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne
 46. Martyria
 47. Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej
 48. Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej
 49. Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej
 50. Miesięcznik Kościelny. Organ Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej
 51. Miesięcznik Pasterski Płocki
 52. Miłujcie się!
 53. Misje Dzisiaj
 54. Misjonarz
 55. Misjonarze Kombonianie
 56. Misyjne Drogi
 57. Msza Święta
 58. Nasz Dziennik
 59. Nasza Arka
 60. Nasza Droga
 61. Nasza Służba
 62. Niedziela
 63. Notatki Płockie
 64. Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensis
 65. La Nuova Europa
 66. Obecni
 67. Omnis Terra
 68. Pielgrzym
 69. Pismo Literacko-Artystyczne
 70. Posłaniec Ducha Świętego
 71. Posłaniec Serca Jezusowego
 72. Posłaniec Św. Antoniego z Padwy
 73. Problemy Rodziny
 74. Przegląd Powszechny
 75. Przewodnik Katolicki
 76. Revue de Theologie et de Philosophie
 77. Rocznik Seminaryjny. Biuletyn Informacyjny Wyższego Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego
 78. Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie
 79. Roczniki Naukowe Caritas
 80. Rodzina
 81. Ruch Filozoficzny
 82. Rycerz Niepokalanej
 83. Sekty i Fakty
 84. Seminarium
 85. Słowo
 86. Słowo Krzyża
 87. Słowo Wśród Nas
 88. Sługa
 89. Sprawozdania TN KUL
 90. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego
 91. Studia Aloisiana
 92. Studia Filozoficzne
 93. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
 94. Studia Misjologiczne
 95. Studia Paradyskie
 96. Studia Salvatoriana Polonica
 97. Studia Teologiczne KUL
 98. Studia Teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego
 99. Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL
 100. Szczecińskie Studia Kościelne
 101. Świat Misyjny
 102. Święto Młodych
 103. Testimonianze
 104. Trzecie Tysiąclecie
 105. Ut Unum Sint
 106. La Verdad
 107. La Vita Cristiana in Polonia
 108. Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie
 109. Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 110. Wiadomości Diecezjalne Koszalińsko-Kołobrzeskie
 111. Wiadomości Diecezjalne Siedleckie
 112. Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
 113. Wiadomości Diecezji Gliwickiej
 114. Wiadomości KAI
 115. Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej
 116. Wiara Patriotyzm i Sztuka : magazyn kulturalny – WPIS
 117. Wychowawca
 118. Wzrastanie
 119. Zawsze Wierni
 120. Zeszyty Historyczne
 121. Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Collegium Resurrectianum
 122. Zeszyty Karmelitańskie
 123. Zeszyty Społeczne KIK
 124. Ziemia Święta
 125. Znaki Czasu
 126. Znaki Nowych Czasów
 127. Zwiastowanie. Pismo Diecezji Rzeszowskiej
 128. Źródło
 129. Życie Chrześcijańskie w Polsce
 130. Życie Katolickie
 131. Żyć Ewangelią

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: