Linki

Diecezja toruńska

Wyższe Seminarium Duchowne diecezji toruńskiej

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Archiwum Akt Dawnych diecezji toruńskiej

Muzeum Diecezjalne w Toruniu

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

ZiBaTePa - Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich Jana Pawła II

Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej Kotwica

Caritas diecezji toruńskiej

Wydział Teologiczny UMK