Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Regulamin korzystania z komputerów w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu

1. Komputery dostępne dla użytkowników mogą być wykorzystywane tylko w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.
2. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane wyłącznie w zakresie nienaruszającym obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
3. Obowiązuje całkowity zakaz tworzenia, przeglądania, gromadzenia i publikowania materiałów zawierających treści o charakterze obscenicznym, rasistowskim, obelżywym lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania jakichkolwiek innych programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.
5. Aby skorzystać z komputera należy wpisać do zeszytu odwiedzin imię i nazwisko czytelnika. Podczas pracy należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.
6. Bibliotekarz i administrator sieci ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
7. Wszelkie nieprawidłowości i ewentualne uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi dyżurnemu. Centrum Dialogu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwej pracy programu lub sprzętu.
8. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania sprzętu.
9. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach oraz usunąć je z dysku komputera. Centrum Dialogu nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
10. Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem z komputerów można zgłaszać ustnie lub pisemnie bibliotekarzowi dyżurnemu
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, bibliotekarz dyżurny ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.
12. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu należy do kompetencji dyrekcji Centrum Dialogu.

Wicedyrektor Centrum Dialogu
Ks. Bogusław Dygdała

Toruń, 3 września 2012 r.


 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń