Od 16 sierpnia biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-14.00.

Nowości

Popularne

Sesja o Modlitwie Jezusowej

W dniach 12-15 sierpnia w Centrum Dialogu odbędzie się sesja Przyjaciół Miłości Miłosiernej poświęcona Modlitwie Jezusowej "Modlitwa życiem, życie modlitwą". Organizatorami są Monika i Marcin Gajdowie, a głównym prelegentem będzie ks. prof. Józef Naumowicz.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie organizatorów.

 

Forum Skarbników

W poniedziałek 11 lipca 2016 r. odbyło się w Centrum Dialogu Forum Skarbników. Uczestniczyli w nim skarbnicy miast i gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie był organizowane przez Fundację Wspierania Demokracji Lokalnej z Bydgoszczy. Tematem spotkania były nowe obowiązki dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT po wprowadzeniu jednolitego pliku kontrolnego.

 

Kurs dla rodzin zastępczych

W dniach 25-26 czerwca odbył się w Centrum Dialogu kurs dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione. Był on organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

 

Debata o Bydgoskim Przedmieściu

17 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w Centrum Dialogu odbędzie się Debata Obywatelska Towarzystwa Miłośników Torunia: Bydgoskie Przedmieście. Dzielnica. Przeszłość i przyszłość.

Joanna Kucharzewska z UMK opowie o dziejach dzielnicy, pokazując jej powstanie i rozwój od średniowiecznych Rybaków po wiek XIX. Anna Stasiak, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej będzie mówiła o wizji rozwoju Bydgoskiego, jego potencjale inwestycyjnym i walorach rekreacyjno-wypoczynkowych. Adam Popielewski, architekt miasta i dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMT przedstawi sukcesy i porażki architektury na Bydgoskim. Wskaże różne realizacje architektoniczne dzielnicy, które budzą żywe emocje. Miejski konserwator zabytków Mirosława Romaniszyn podejmie trudne kwestie konserwatorskie dzielnicy, zasady ochrony obszaru wpisanego do rejestru zabytków i budynków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Z kolei Szczepan Burak, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni UMT opowie o rozwoju Parku Miejskiego przy ul. Bydgoskiej i problemach związanych z jego utrzymaniem.

Po tych wystąpieniach przewidziano dyskusję. Serdecznie zapraszamy.

 

Sympozjum z okazji 15 - lecia Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

W dniu 9 czerwca 2016 r. gościliśmy sympozjum naukowe z okazji 15-lecia działalności Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej im. ks. Alfonsa Mańkowskiego.

Relacja i zdjęcia z sympozjum »

Porządek obchodów:

9.00 - Msza Święta w Kaplicy WSD

Sympozjum w Centrum Dialogu

11:00-11:20 - dr hab. Wiesława Kwiatkowska, prof. UMK: Specyficzne problemy opracowania archiwaliów kościelnych w świetle literatury

11:20-11:40 - dr hab. Tomasz Nowicki, KUL: Źródła do badań prozopograficznych nad duchowieństwem parafialnym i służbą kościelną w okresie nowożytnym (na przykładzie diecezji włocławskiej)

11:40-12:00 - ks. prof. dr hab. Mieczysław Różański, UWM: Podstawy prawne funkcjonowania archiwów kościelnych

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń