Nowości

Popularne

Otwarte seminarium filozoficzno-teologiczne

Dummett - racjonalność przekonań religijnychZapraszamy na kolejne spotkanie w ramach otwartych seminariów teologiczno-filozoficznych. Tym razem tematem będzie racjonalność przekonań religijnych w myśli Michaela Dummetta.

Prelegentami prowadzącymi seminarium będą prof. Tadeusz Szubka z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Krzysztof Czerniawski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie odbędzie się w środę 18 stycznia 2017 o godz. 18.00 w auli na 2 piętrze. Serdecznie zapraszamy.

 

V Gala Dużych Rodzin

W piątek 16 grudnia 2016 r. o o godzinie 17.00 odbędzie się w Centrum Dialogu V Gala Dużych Rodzin.  W programie znajdzie się podsumowanie wydarzeń organizowanych w mieście dla rodzin wielodzietnych, występy artystyczne dzieci z grup biorących udział w zajęciach z języka angielskiego oraz poczęstunek. Zapraszamy!

V Świąteczna Gala odbędzie się w ramach Programu Promocji Dużej Rodziny "Jesteśmy Razem” sfinansowanego przez Miasto Toruń.

 

Seminarium teologiczno-filozoficzne

Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu BogaW środę 14 grudnia 2016 zapraszamy na kolejne otwarte seminarium teologiczno-filozoficzne w ramach cyklu: Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga". Tym razem tematem spotkania będzie "Panteizm, immanentna transcendencja, filozofia procesu i tomizm". Seminarium poprowadzą prof. Marek Szulakiewicz oraz ks dr hab. Piotr Roszak. Początek o godz. 15.00. Zapraszamy.

 

Warsztaty ewangelizacyjne dla młodzieży

W dniach 10-11 grudnia po raz kolejny odbędą się w Centrum Dialogu warsztaty Ewangelizacyjne dla młodzieży "Talitha Kum". Ich organizatorem jest wspólnota Przymierze Miłosierdzia.

 

Konferencja: Fundamentalizm jako zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego

W czwartek 8 grudnia 2016 r. będziemy gościli konferencję pt. Fundamentalizm jako zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego. Odbywa się ona w ramach VIII Toruńskich Sympozjów poświęconych Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym.

Współczesne społeczeństwa demokratyczne, należące do tzw. cywilizacji zachodniej, coraz mocniej doświadczają pluralizmu religijnego. Nie ma już kraju, który byłby religijnie jednorodny. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wskazać można na rosnącą mobilność obywateli świata, masowe migracje, błyskawiczną wymianę idei i informacji via media elektroniczne, wreszcie zaś na kryzys tradycyjnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Ten ostatni przyczynia się do coraz większej popularności sekt i grup religijnych, które – ze względu na swój charakter – kontestują zastany porządek aksjologiczny, społeczny i prawny. Nadto niektóre religie i grupy odznaczają się swoiście rozumianym radykalizmem, który zwykło się określać fundamentalizmem. Problem, jaki organizatorzy VIII Toruńskiego Sympozjum chcą zaproponować prelegentom i uczestnikom jest jednak szerszy.

Może bowiem zaistnieć sytuacja, w której postawa fundamentalistyczna pojawia się nie tylko w kontekście religijnym, ale np. w sferze ideologii, działań politycznych, koncepcji filozoficznych i antropologicznych. Z punktu widzenia pewnej równowagi społecznej oraz pryncypiów społeczeństwa obywatelskiego, kierującego się zasadą dobra wspólnego, niektóre idee, ideologie i poglądy stanowić mogą nie tylko „intelektualne wyzwanie”, ale także realne niebezpieczeństwo. Wystarczy wspomnieć choćby ideologię komunistyczną czy narodowy socjalizm, a współcześnie zradykalizowaną formę islamu. Nie bez przyczyny opinia publiczna (także w Polsce) znamiona „fundamentalizmu” przypisuje także niektórym nurtom tzw. radykalnej prawicy. Spokojny namysł nad fundamentalizmem w różnych jego odmianach może więc być nie tylko ciekawy, ale także inspirujący.

Program konferencji

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń