W dniach 26 czerwca - 14 lipca Biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-15.00.
W okresie 15 lipca - 15 sierpnia Biblioteka będzie nieczynna.


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń