W dniach 30 IV i 2 V biblioteka czynna w godz. 9.00-14.00.

W piątek 4 V biblioteka nieczynna.


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń