Od września 2019 r. biblioteka będzie czynna w następujących godzinach:

  • Poniedziałek, środa i piątek: 9.00-16.00
  • Wtorek i czwartek: 9.00-18.00

Czytelnicy

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają:

 • Księża diecezji toruńskiej oraz zakonnicy i zakonnice pracujące na terenie diecezji
 • Klerycy Wyższego Seminarium Duchowego w Toruniu
 • Katecheci z terenu diecezji toruńskiej
 • Studenci UMK
 • Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
 • Studenci Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej
 • Wierni świeccy z diecezji toruńskiej

W czytelni (na miejscu) mogą ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej korzystać wszyscy zainteresowani.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń