Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Rejonowe spotkanie katechetów

W dniu 28 sierpnia 2013 r. odbyło się w Centrum Dialogu spotkanie katechetów z rejonu Torunia. W spotkaniu wzięło udział ok. 170 osób.

Program:

10.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa (w seminarium)

11.00 Spotkanie formacyjne nt. "Katechizm Kościoła Katolickiego jako narzędzie nowej ewangelizacji" - dr hab. Beata Bilicka

12.30 Bieżące sprawy Caritasu - ks. Daniel Adamowicz

Komunikaty:
- p. Czesław Stawikowski - przedstawiciel Kuratorium
- s. Elżbieta Sozańska - przedstawicielka Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń