Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Konferencja edukacyjna dla nauczycieli i pedagogów

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu organizuje w Centrum Dialogu w dniu 17 października 2013 r. konferencję pt. "Zdrowie psychiczne uczniów – wyzwania dla nauczycieli i pedagogów". Uczestnikami są dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek, pedagodzy szkolni i specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jej celem jest wsparcie dyrektorów, nauczycieli i specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami zachowania i emocji.

Relacja z konferencji na stronie KPCEN

Udział w konferencji wymaga wcześniejszego zgłoszenia się w KPCEN

PROGRAM KONFERENCJI
9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników.
10.00 - 10.15 Powitanie uczestników konferencji przez dyrektora KPCEN w Toruniu mgr Małgorzatę Trzeciak.
10.15 - 11.45 Przegląd zaburzeń psychicznych utrudniających funkcjonowanie uczniów – I cz. – dr Olga Olszewska
11.45 - 12.05 Przerwa na kawę
12.05 - 13.35 Przegląd zaburzeń psychicznych utrudniających funkcjonowanie uczniów – II cz. – dr Olga Olszewska
13.35 - 14.20 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – mgr Wiesława Kuban
14.20 - 14.30 Podsumowanie konferencji – wnioski.
Zakończenie konferencji.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń