Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Toruński Urząd dla młodzieży - podsumowanie projektu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zorganizował w Centrum Dialogu w dniu 16 grudnia 2013 r. galę podsumowującą projekt edukacyjny "Toruński Urząd dla Młodzieży".

Relacja z wydarzenia na stronie TV Toruń »

Rok 2013 został ogłoszony przez Parlament Europejski Europejskim Rokiem Obywateli. Głównym zadaniem szkół i placówek oświatowych, zaplanowanym na ten rok, jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka. Celem projektu była inwestycja w młode pokolenie poprzez budowanie kapitału społecznego, rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Uczniowie pogłębili wiedzę na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Ze strony władz Miasta wystąpił p. Ludwik Szuba, zastępca Prezydenta Torunia, który wręczył młodym ludziom okolicznościowe dyplomy. Historię samorządu lokalnego w Toruniu przybliżył uczniom Zbigniew Ernest, radny Rady Miasta Torunia, przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu. Struktury i funkcjonowanie samorządu na szczeblu lokalnym przedstawiła Iwona Czyż Zaleska, kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. Był również czas przewidziany na dyskusję i zadawanie pytań przez młodzież przedstawicielom Urzędu Miasta Torunia oraz radnemu Rady Miasta Torunia.

Projekt realizowało 8 toruńskich szkół czyli 29 zespołów uczniowskich. W sumie projekt realizowało około 120 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Relacja i zdjęcia na stronie KPCEN »

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń