Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia NauczycieliW dniu 27 stycznie 2014 r. w Centrum Dialogu odbędzie się konsultacja metodyczna dla nauczycieli.

W programie przewidziano:

  1. ”Wszechnica filmowa” – zapraszamy na projekcję filmu, gdzie zostanie poruszona tematyka wrażliwej osobowości nauczyciela, który zmienia zachowania i postawy zaniedbanych i moralnie zagubionych młodych ludzi.
  2. Osobowość i postawa współczesnego nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej; panel dyskusyjny poprowadzony przez dr E. Sozańską.
  3. Ogłoszenia.

Spotkanie to jest organizowane przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Rozpoczęcie o g. 17.30.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń