Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Finał konkursu wiedzy o wielkich Polakach

Konkurs wiedzy o wielkich PolakachCentrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki zorganizowało 3 kwietnia 2014 r. w Centrum Dialogu galę wręczenia nagród dla finalistów Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach. Tematem konkursu było życie i działalność Jana Pawła II (15 lat od wizyty w województwie kujawsko-pomorskim) i księdza Jerzego Popiełuszki (30. rocznica uprowadzenia księdza, które miało miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) oraz rola Kościoła w Polsce w latach 1920 – 2011.

Uroczystość rozpoczęła się prezentacją multimedialną przypominająca postać Jana Pawła II, której towarzyszył utwór Litania do Ojca Świętego w wykonaniu zespołu Siewcy Lednicy. Ideę konkursu i historię dwóch edycji w województwie kujawsko-pomorskim przedstawiły nauczycielki konsultantki KPCEN we Włocławku.

Otwarcia uroczystości i powitania Gości dokonał ks. dr Paweł Nowogórski Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku -  pomysłodawca i główny organizator konkursu.

Wśród Gości obecni byli: Przedstawiciel Marszałka p. Marcin Swaczyna Kierownik Departamentu Promocji, p. Czesław Ficner Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UM WKP, p. Tadeusz Kierel Kierownik Biura Nadzoru i Kierunków Kształcenia w Departamencie Edukacji i Sportu UM WKP, p. Przemysław Przybylski Radny Sejmiku WKP. Galę zaszczycili: p. Zbigniew Ostrowski Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, p. Andrzej Siemianowski Wicekurator Kujawsko-Pomorski, Panie Dyrektorki KPCEN-ów w Bydgoszczy i we Włocławku, p. Jacek Żurawski Przewodniczący Zarządu NSZZ Solidarność Okręgu Toruńsko-Włocławskiego, ks. dr Bogusław Dygdała Dyrektor Centrum Dialogu w Toruniu.

Centralną częścią uroczystości było wręczenie Dyplomów i Nagród Laureatom i Finalistom konkursu. Laureatami i zdobywcami nagrody w postaci 9-dniowej pielgrzymki  do Włoch są: Paweł Błeszyński I miejsce ucz. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu, Paweł Boike II miejsce ucz. Gimnazjum Salezjańskiego w Toruniu, Paweł Daroszewski III miejsce ucz. Gimnazjum Dwujęzycznego w Inowrocławiu.

Relacja za stroną http://www.cen.org.pl/

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń