Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Międzydiecezjalna Konferencja Akcji Katolickiej

Akcja KatolickaMiędzydiecezjalna konferencja Akcji Katolickiej zatutułowana  „Świętość powołaniem chrześcijańskim” odbyła się 17 maja 2014 roku w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II. Organizatorem był Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.

Konferencję rozpoczęła prelekcja ks. prof. Jana Perszona nt.: „Kryteria prawdziwości chrześcijaństwa”. Ks. Profesor mówił o chrześcijaństwie, którego istotą jest żywa Osoba Boska, Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus.

Kościół zwiastuje Jezusa Chrystusa i zaprasza ludzi do uwierzenia w Niego, a religia Jezusa Chrystusa jest wiary-godna. Wiek XX przynosi specyficzne podejście do religii na skutek przyjęcia mylnego założenia -prawda absolutna, obiektywna nie istnieje. Zaowocowało to przesuwaniem religii w sferę prywatności.

Drugą prelekcję wygłosił prof. Bogdan Burdziej nt.: „Słowo Karola Wojtyły w służbie SŁOWA”. Podkreślał on, że słowo jest darem Boga dla nas i kształtuje ono nasz rozum. Słowo ludzkie może być wykorzystane przeciwko człowiekowi lub może wystąpić w relacji do źródła ludzkiego słowa (Boga). Słowo ludzkie powinno mieć kotwicę w Słowie Bożym, gdyż wiara rodzi się ze słyszanego słowa. Słowa i głos św. Jana Pawła II skupiały się wokół wspólnych spraw, mówił do świata, Polski. Posługiwanie Karola Wojtyły i później Jana Pawła II polegało na wykorzystywaniu swojego głosu i słowa w służbie SŁOWA.

Międzydiecezjalną konferencję zakończyła gorąca dyskusja, pytania do prelegentów i wnioski - co robić aby dojść do świętości oraz jak uczynić Ewangelię bardziej atrakcyjną, szczególnie dla młodzieży.

Nie zabrakło miejsca na wypowiedzi gości i przedstawiciela Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej p. Wiesława Smereczyńskiego na temat form współpracy Akcji Katolickiej między diecezjami. Spotkanie podsumowała Prezes DIAK Lidia Gliwa oraz asystent ks. prof. Wiesław Łużyński, a zakończyła wspólna agapa.

Podobne spotkanie gościliśmy w Centrum już w zeszłym roku.


 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń