Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Seminaria poświęcone ocenie zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy Społecznej - Centrum Dialogu ToruńW dniach 14 i 15 lipca 2014r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyły się w ramach Kujawsko-Pomorskiej Platformy Współpracy spotkania dla dyrektorów i kierowników centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej poświęcone prezentacji „Oceny zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2013”. Spotkanie było organizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu.

Ocena zasobów pozwala na określenie skuteczności działań pomocy społecznej i wskazanie kierunków interwencji dla realizatorów zadań w obszarze pomocy społecznej. Podczas spotkań zaprezentowane zostały przygotowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu najważniejsze rekomendacje wynikające z tej analizy, a także przedyskutowane zostały sprawy związane z praktycznym aspektem przygotowania materiałów przez gminy i powiaty.

Równolegle odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w regionie stanowiących Radę Kujawsko-Pomorskiej Platformy Współpracy. Podczas spotkania przedstawione i omówione zostały propozycje tematów na spotkania w subregionach w ramach Platformy planowane do realizacji w 2014r.

Relacja na stronie ROPS »

Spotkanie Rady Kujawsko-Pomorskiej Platformy Współpracy »

Dialog społeczny - ROPS Toruń

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń