Szkolenia dla pracowników socjalnych

Pomoc społecznaW dniach 20-21 oraz 28-29 października 2014 r. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu organizował w Centrum Dialogu cykl spotkań dla pracowników socjalnych. Ich celem było upowszechnienie projektów socjalnych zrealizowanych w ośrodkach pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, skierowane do różnych grup świadczeniobiorców pomocy społecznej. Uczestnikami spotkań byli pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz centrów pomocy rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy zapoznali się z założeniami, a także praktycznymi aspektami realizacji projektów i ich rezultatami w pracy z różnymi osobami, rodzinami i środowiskami.

Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ponieważ dotyczyły przykładów dobrych praktyk możliwych do zrealizowania w swoim ośrodku w pracy z konkretną grupą. Były żywym przykładem tego, jak poprzez rzetelną diagnozę problemu, zaangażowanie instytucji, organizacji, osób i środowiska można rozwiązać problem w danym obszarze. W spotkaniach wzięło udział łącznie prawie 200 osób z 43 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

 

Pomoc społeczna

Dialog społeczny - ROPS Toruń