W dniach 10-28 lutego biblioteka będzie czynna do godz. 16.00.

Forum Skarbników

Forum Skarbników19 listopada 2015 r. odbyło się w Centrum Dialogu spotkanie Forum Skarbników jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Forum to działa przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Tematem spotkania były zagadnienia związane z budżetem samorządów na rok 2016.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń