Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Konferencja "Zrozumieć Autyzm"

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Toruniu zaprasza zainteresowanych dyrektorów, nauczycieli, specjalistów, terapeutów oraz rodziców na otwartą i bezpłatną konferencję "Zrozumieć Autyzm", organizowaną w ramach Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”, który objęty został patronatem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Konferencja odbędzie się 11 maja 2016 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu przy Pl. Frelichowskiego 1.

Program konferencji

11.00-11.15    Powitanie

11.15-11.30    Skala potrzeb dzieci i młodzieży Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego w aspekcie specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z zaburzeń rozwoju o charakterze autystycznym, Joanna Duszyńska - dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Toruniu

11.30-11.45    Formy kształcenia oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej dostępne dzieciom  i młodzieży autystycznym na terenie Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego, Małgorzata Domalska - dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Chełmży

11.45-12.00    Aspekty pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym, Marleno Twardo - neurologopeda  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łysomicach

12.00-12.30    Wykorzystanie Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu – Justyna Tydryszewska - nauczyciel i terapeuta w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu

12.30-13.00    Szanse i zagrożenia dla ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera lub niepełnosprawnością sprzężoną w oddziale integracyjnym szkoły ogólnodostępnej – Anna Barwik - nauczyciel i terapeuta w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu

13.00-13.15    Osoby z autyzmem po 24 roku życia - Kampania Społeczna na rzecz Dorosłych Osób z Autyzmem – Anita Czarniecka - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku

13.15-13.30        Program „Zrozumieć Autyzm” – Emilia Ludwiczak - Koordynatorka Programu Zrozumieć Autyzm w Województwie Kujawsko-Pomorskim

13.30-13.45    Oferta Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach wspierania nauczycieli w realizacji pomocy nauczycielom w działaniach na rzecz osób ze spektrum autyzmu, Wiesława Kuban – konsultant Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w  Toruniu

13.45-14.00    Podsumowanie spotkania

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń