Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli religii

metodycyUprzejmie informujemy, że w dniu 18 października 2016r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. Frelichowskiego 1 odbędą się warsztaty przedmiotowo-metodyczne „Pomoc uczniom w przeżywaniu poczucia winy” dla nauczycieli religii oraz zainteresowanych.

Celem warsztatów jest uwrażliwienie nauczycieli na wykorzystanie trudnych sytuacji wychowawczych do uczenia właściwego radzenia sobie z poczuciem winy.

Tematyka warsztatów:
-etapy zmian w  postawach dziecka,
-zadania dorosłego na każdym etapie rozwoju,
-błędy popełniane przy reakcji na niewłaściwe zachowania dzieci.

Warsztaty poprowadzi dr s. Elżbieta Sozańska. Warsztaty są bezpłatne. Organizatorem warsztatów jest Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Rozpoczęcie warsztatów o godz. 16.00.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń