Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Otwarte seminarium filozoficzno-teologiczne

Zapraszamy w środę 11 kwietnia 2018 r. na godz. 18.00 na otwarte seminarium filozoficzno-teologiczne. Temat spotkania: "Czy możliwe jest doświadczenie obecności Boga". Prelegentem który wprowadzi uczestników w to zagadnienie będzie prof. Piotr Gutowski z KUL-u.

W ramach seminarium Prelegent podda analizie pewien rodzaj doświadczeń, określanych jako doświadczenie (czyjejś) obecności, które w kontekście religijnym interpretowane są jako doświadczenia obecności Boga. Chodziłoby o odpowiedź na następujące, bardziej szczegółowe pytanie: czy doświadczenia obecności Boga są możliwe logicznie, metafizycznie i fizycznie (tzn. czy uznanie ich rzetelności da się uzgodnić ze współczesną wiedzą naukową).

Prof. dr hab. Piotr Gutowski jest kierownikiem Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Wydziale Filozofii KUL

Wstęp wolny. Zapraszamy.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń