Promocja książki prof. Polaka "Dla Niepodległej"

ks. Stanisław GruntWe wtorek 11 grudnia 2018 r. zapraszamy na godz. 17.00 na promocję książki prof. Wojciecha Polaka pt. "Dla Niepodległej".

Przed promocją marszałek Piotr Całbecki odznaczy księdza infułata Stanisława Grunta z Pelplina medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Ks. Grunt był długoletnim wikariuszem parafii Chrystusa Króla w Toruniu (1962-1975), a następnie proboszczem parafii św. Mikołaja na Fordonie w Bydgoszczy i budowniczym kilku kościołów na tym osiedlu.

 

Ze wstępu do książki pióra prof. Mirosława Golona, dyrektora oddziału IPN w Gdańsku

W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, które tak uroczyście i powszechnie obchodzimy w 2018 roku, bardzo mocno myśli wielu Polaków zwracają się ku przeszłości naszej Ojczyzny,  szczególnie w stronę spraw i wydarzeń związanych z walką o Wolność. Zbiór czternastu studiów Wojciecha Polaka zatytułowanych „Dla Niepodległej” w pełni wpisuje się w to zainteresowanie i jest wzbogaceniem wielkiej rocznicy.

W kolejnych dziesięciu artykułach przedstawiono szereg ciekawych, ważnych tematów odnoszących się przede wszystkim do różnych aspektów walki z komunistycznym zniewoleniem, które w XX wieku stało się powszechnym doświadczeniem ogromnej większości Polaków.

Wspomniano bardzo ciekawy a mniej znany w skali kraju aspekt protestów społecznych w Polsce z czerwca 1976 roku, na terenie Grudziądza. Kilka tekstów poświęcono ogromnej, nadal w pełni nie docenionej roli Kościoła Katolickiego w walce z komunistyczną opresją, w organizacji społeczeństwa do tych działań i niezwykle znaczącego, fundamentalnego wkładu w ostateczne zwycięstwo „Solidarności”, a wcześniej w same narodziny wielkiego ruchu, które trudno sobie wyobrazić bez Ojca Świętego Jana Pawła II. Jakby uzupełnieniem tej problematyki jest szeroka prezentacja zasłużonych ludzi Kościoła, którzy wnieśli ogromny wkład w walkę z komunizmem. Wielu z nich, jak na przykład sławnego toruńskiego jezuitę Ojca Władysława Wołoszyna, wzmiankowano w kilku różnych tekstach książki „Dla Niepodległej”. Jednego z wybitnych księży uczyniono głównym bohaterem osobnego artykułu. Poświęcono go biografii Księdza prałata, doktora teologii i majora Wojska Polskiego Hilarego Jastaka (1914-2000).

Wśród biograficznych tekstów w książce Wojciecha Polaka na podkreślenie zasługuje też artykuł o wybitnym astronomie z UMK w Toruniu Janie Hanaszu. Był on jednym z najaktywniejszych uczestników działań opozycyjnych w Toruniu, zasłynął m.in. współudziałem z stworzeniu podziemnej, a dla ówczesnych władz nielegalnej - ‘Telewizji Solidarność’.

„Dla Niepodległej” to na pewno bardzo szerokie spojrzenie na historię Polski i jej walkę o wolność. Na drogi jakimi do tej wolności dochodzili Polacy, na cenę jaką za to umiłowanie Ojczyzny płacili.

Swojego stanowiska, stawiającego interes Polski na miejscu najwyższym, Autor nie tylko nie skrywa, ale stara się szeroko uzasadnić swoje ideowe wybory. Nie ulega wątpliwości, że ujęcie przyjęte przez Profesora Wojciecha Polaka, to próba budowania mądrej polityki historycznej, która przy zachowaniu pełnej rzetelności naukowej dba o to, aby nadać właściwą hierarchię historycznym wydarzeniom i nie zagubić tego co w historycznym przekazie najważniejsze.