W poniedziałek 10 grudnia biblioteka będzie czynna w godz. 9.00 - 14.00.

Aktualności

Sympozjum: Duchowość wschodu a chrześcijaństwo

Duchowość dalekiego wschodu a chrześcijaństwoDuchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja? - V Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym.

Zdjęcia z sympozjum »

Relacja na stronie SIM radia »

W dniach 12-14 listopada 2013 w Centrum Dialogu w Toruniu odbędzie się kolejne z cyklu toruńskich sympozjów poświęconych nowy ruchom religijnym. Organizatorzy konferencji podejmują kwestię ruchów religijnych, które wywodzą się z religii i duchowości Dalekiego Wschodu, a obecnych w naszym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym. Warto rozważyć, na ile idee pochodzące z hinduizmu, dźinnizmu, sikkhizmu, buddyzmu, konfucjanizmu, taoizmu, szintoizmu itd. zaznaczają swą obecność w cywilizacji zachodniej (chrześcijańskiej).

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy! Szczególną uwagę warto zwrócić na spotkanie z p. Robertem Tekielim (wtorek, g. 19.00-21.00) oraz dwugłos s. Michaeli Pawlik i bp. Andrzeja Siemieniewskiego (środa, g. 17.40 - 21.00).

Więcej…

 

Szkolenie ROPS

W dniu 28 października w Centrum Dialogu odbyła się szkolenie dla dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem spotkania była Akademia Pomocy i Integracji Społecznej prowadzona w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Tematem seminarium była realizacja usług opiekuńczych i specjalnych usług opiekuńczych. W szkoleniu wzięło udział 60 osób.

 

Kujawsko-Pomorskie Forum Sekretarzy

Fundacja Rozwoju Demokracji LokalnejW poniedziałek 21 X 2013 r. Centrum Dialogu po raz kolejny gościło samorządowców z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tym razem byli to sekretarze gmin biorący udział w Kujawsko-Pomorskie Forum Sekretarzy przy Fundacji Rozwoju Samorządu Lokalnego. Ponad 50 przedstawicieli gmin z obszaru województwa spotkało się przy przedyskutować bieżące problemy i zadania stające przed samorządami. Podczas część organizacyjnej spotkania przyjęto regulamin Forum, wybrano zarząd, ustalono częstotliwość spotkań. Główną częścią spotkania było szkolenie na temat dostępu do informacji publicznej w praktyce administracyjnej przeprowadzone przez p. Jacka Wajsa.

Więcej…

 

Kujawsko-Pomorskie Forum Sekretarzy

W dniu 21.10.2013 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy, w którym uczestniczyło 51 reprezentantów gmin i powiatów z naszego województwa. Podczas część organizacyjnej spotkania przyjęto regulamin Forum, wybrano zarząd, ustalono częstotliwość spotkań oraz uchwalono wysokość kwartalnej składki członkowskiej.

Część merytoryczną spotkania, poświęconą zagadnieniu Dostępu do informacji publicznej poprowadził doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur administracyjnych, ochrony danych, udostępniania informacji oraz zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego – Pan Jacek Wajs.

Relacja na stronie FRDL

 

Szkolenie: Rodzina a finanse

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej zapraszają na bezpłatne szkolenie dla rodziców i dziadków pod tytułem: Rodzina a finanse. Spotkanie to odbędzie się w Centrum Dialogu w dniu 22 października 2013 r. Jedną z ciekawych części szkolenia będzie tematyka kontaktu z bankami i instytucjami finansowymi oraz prawa jakie ma klient w różnych sytuacjach z tym związanych.

Więcej…

 

Zdjęcia z sesji o p. Roszko

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z sesji z 16 X 2013 r. zatytułowanej: Ludmiła Roszko – wybitny geograf i współzałożycielka Instytutu Miłosierdzia Bożego w setną rocznicę urodzin.

Więcej…

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń