Od poniedziałku 30 listopada biblioteka będzie ponownie otwarta.
Zapraszamy w godz. 9.00-14.00.

Aktualności

Nowe godziny otwarcia biblioteki

Od 1 października 2012 r. wprowadzamy nowe godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 11.00 - 18.00
Środa: 9.00 - 16.00
Czwartek: 11.00 - 18.00
Piątek: 9.00 - 14.00

Więcej…

 

Regulamin korzystania z komputerów w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu

1. Komputery dostępne dla użytkowników mogą być wykorzystywane tylko w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.
2. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane wyłącznie w zakresie nienaruszającym obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
3. Obowiązuje całkowity zakaz tworzenia, przeglądania, gromadzenia i publikowania materiałów zawierających treści o charakterze obscenicznym, rasistowskim, obelżywym lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania jakichkolwiek innych programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.
5. Aby skorzystać z komputera należy wpisać do zeszytu odwiedzin imię i nazwisko czytelnika. Podczas pracy należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.
6. Bibliotekarz i administrator sieci ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
7. Wszelkie nieprawidłowości i ewentualne uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi dyżurnemu. Centrum Dialogu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwej pracy programu lub sprzętu.
8. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania sprzętu.
9. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach oraz usunąć je z dysku komputera. Centrum Dialogu nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
10. Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem z komputerów można zgłaszać ustnie lub pisemnie bibliotekarzowi dyżurnemu
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, bibliotekarz dyżurny ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.
12. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu należy do kompetencji dyrekcji Centrum Dialogu.

Wicedyrektor Centrum Dialogu
Ks. Bogusław Dygdała

Toruń, 3 września 2012 r.


 

Bibliografia Jana Pawła II

W 33. rocznicę wyboru Jana Pawła II Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES opublikowała on-line bazę bibliografii osobowej Ojca Świętego. Jest ona kumulacją wszystkich siedmiu tomów wydanych dotychczas w Rzymie przez Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, łącznie z tomem pierwszym, poświęconym Karolowi Wojtyle sprzed wyboru na Papieża, a opublikowanym w wydawnictwie watykańskim, w wersji polsko-włoskiej. Bibliografia polska gromadzi dokumenty i wypowiedzi Jana Pawła II oraz prace o nim wydane na terenie Polski. Jej autorami są nieżyjący już ks. Wiktor Gramatowski SJ, Zofia Wilińska i Danuta  Gułajewska. W przygotowaniu są tomy za lata 1996-1997 i następne do 2005 roku włącznie, które również będą włączone do wspólnej bazy komputerowej.

Więcej…

 

Biblioteka Diecezjalna w Federacji FIDES

Większość polskich bibliotek prowadzonych czy związanych z Kościołem jest zrzeszona w Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Powstała ona w 1991 r. i została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski. Aktualnie Federacja zrzesza 84 biblioteki członkowskie, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, tak diecezjalnych jak i zakonnych. Podstawowym celem Federacji jest usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych i wdrażanie w nich postępu technicznego.

Od lipca 2011 r. członkiem Federacji FIDES jest także Biblioteka Diecezjalna w Toruniu. Ufamy, iż współpraca z innymi bibliotekami stowarzyszonymi w Federacji przyczyni się do wdrażania kolejnych pomysłów usprawniających pracę naszej książnicy, a dzięki włączeniu się w system wymiany międzybibliotecznej w ramach Federacji będziemy mogli nieustannie uzupełniać nasze zbiory.

Warto nadmienić, iż nasz przedstawiciel uczestniczył już spotkaniu Federacji FIDES, które odbyło się w Krakowie w dniach 12-14 września br.

 

Prace biblioteczne

Od kilku miesięcy trwają intensywne prace w czytelni, mające na celu przygotowanie naszych zbiorów do udostępniania w wolnym dostępie w nowo budowanym Centrum Dialogu. Po kolei, dział po dziale, wszystkie książki są katalogowane, tak aby pełna informacja o nich była dostępna w katalogu on-line. Następnie każdy wolumin jest oklejany etykietami zawierającymi znak miejsca oraz podstawowe informacje o każdym woluminie. Aktualnie są już na nowo opracowane następujące działy: nauka Kościoła, biblistyka, patrologia, prawo kanoniczne, zaś aktualnie jest opracowywana historia.

Niestety wynikają z tego powodu pewne utrudnienia, gdyż na czas katalogowania i oklejania książki są niedostępne dla czytelników - dla poszczególnych egzemplarzy jest to okres ok. 2 do maksymalnie 3 tygodni. Od razu przepraszamy za wynikające z tego faktu niedogodności i ufamy, iż komfort wyszukiwania książek po ich opracowaniu wynagrodzi chwilowe ograniczenia. Jednocześnie informujemy, iż cały czas można wypożyczać książki znajdujące się w magazynie, również z działów aktualnie katalogowanych.

 

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

Federacja Bibliotek Kościelnych „FIDES” 2 kwietnia 2011 r. uruchomiła w Internecie nowy serwis informacyjny: Elektroniczną Bibliografię Nauk Teologicznych. Aktualnie zawiera ona łącznie prawie 63 tys. opisów artykułów ze 161 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych – naukowych i popularno-naukowych, oraz z 243 prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.). Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne, począwszy od roku 1980. Nowością jest połączenie w jednej bazie bibliografii zawartości czasopism z zawartością prac zbiorowych. Szeroko mają być też wykorzystane zbiory bibliotek cyfrowych – poprzez podawanie odnośników do pełnych tekstów. Do opisów wprowadzane są ponadto abstrakty (tytuły paragrafów) artykułów, jak również tytuły tłumaczeń i streszczeń obcojęzycznych.

Więcej…

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń