2024-02-02

Sympozjum "Wychowanie młodzieży przez młodzież"

Wyższe Seminarium Duchowne i Wydział Teologiczny UMK w Toruniu zapraszają na sympozjum "Wychowanie młodzieży przez młodzież. Wczoraj, dziś i jutro". Wydarzenie odbędzie się 24 lutego w Centrum Dialogu w Toruniu.

Program przedstawia się następująco:


Blok pierwszy
            ▪ 9:00 - 9:20 – ks. dr hab. Stanisław Adamiak, prof. UMK ­(Wydział Teologiczny UMK) – Powitanie i wprowadzenie
            ▪ 9:20 - 9:45 – Marcelina Koprowska (Wydział Historii UW) – „Stworzyć warunki do harmonijnego i pełnego rozwoju człowieka" w nieharmonijnych czasach. Wychowanie harcerskie w konspiracji podczas II wojny światowej
            ▪ 9:45 - 10:00 – kl. hm. Jarosław Kuczaj SchP – Jak metoda harcerska prowadzi do Boga
            ▪ 10:00 – 10:15 - kl. Kamil Tracki (Wydział Teologiczny UMK) ­– Wychowanie rówieśnicze w działaniach Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego: Inspiracje i wyzwania
            ▪ 10:15 - 10:30 - kl. Paweł Lange (Wydział Teologiczny UMK) ­– Rola i zadania młodzieży w Młodzieżowych Sodalicjach Mariańskich
            ▪ Dyskusja

       Przerwa kawowa 10:45 - 11:15


Blok drugi:
            ▪ 11:15 - 11:40 – ks. dr Marek Adamczyk (Wydział Teologii KUL) – Wychowanie młodzieży przez młodzież – relacyjny wymiar formacji religijnej w pedagogice Skautów Europy
            ▪ 11:40 - 11:55 – ks. hm. Radosław Czerwiński (Wydział Teologii UWM) ­– Integracja wartości religijnych i duchowych w programie harcerskim: wyzwania i możliwości
            ▪ 11:55 - 12:10 – kl. Kamil Hume (Wydział Teologiczny UMK) – Obozy harcerskie jako miejsce przenikania się środowisk młodzieżowych
            ▪ 12:10 - 12:25 – o. Paweł Orzeł CSsR (Wydział Teologiczny UMK) – Integracja metody skautowej w ewangelizację dzieci i młodzieży oraz formację liturgicznej służby ołtarza. Skauci Króla.
            ▪ 12:25 – 12:40 – ks. Michał Kłosowski (Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Grudziądzu) – Wychowanie młodzieży przez młodzież w perspektywie nauczania św. Tomasza z Akwinu
            ▪ Dyskusja 12:40 - 13:00


       Przerwa obiadowa 13:00

Blok trzeci:
            ▪ 14:45 - 15:10 – Wincenty Pipka (Związek Dużych Rodzin TrzyPlus) – Rodzic - coach czy mentor? Który skuteczniej wychowuje?
            ▪ 15:10 - 15:25 – dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK (Katedra Filologii Klasycznej UMK) – „Wolimy rozmawiać niż spać”. Zdolni zdolnym w programie Krajowego Fundusz na rzecz Dzieci
            ▪ 15:25 - 15:40 – dr Jan Wółkowski (Wydział Teologiczny UMK), Wiktoria Kaszuba (Wydział Humanistyczny UMK) ­– Młodzi liderzy zasobem społecznym i edukacyjnym. Kształcenie postaw obywatelskich i społecznych przez młodych liderów
            ▪ 15:40 – 15:55 – Maria Rzepka (Maria Rzepka (Kolegium MISH UW) – Kształtowanie dzielności w świecie pełnym wygody. Wychowanie młodzieży w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie
            ▪ 15:55 - 16:10 – Jakub Trendowicz (Wydział Teologiczny UMK) – Służba Liturgiczna jako miejsce kompleksowego rozwoju młodzieży
            ▪ Dyskusja 16:10 - 16:30

    Przerwa kawowa 16.30 – 17.00

Blok czwarty
            ▪ 17:00 - 17:25 - s. dr Estera Elwira Balcer ISSM (Akademia Jagiellońska w Toruniu) – Rola autoformacji w budowaniu tożsamości
            ▪ 17:25 – 17:50 – Konstanty Pilawa (Klub Jagielloński) ­– 7 wielkich nieprawd, które sprawiają, że jesteśmy nieszczęśliwi
            ▪ 17:50 – 18.05 – kl. Mikołaj Kot (Wydział Teologiczny UMK) – Ideały wychowania młodzieży w różnych epokach
            ▪ 18:05 - 18:20 – ks. dr Jan Dohnalik (Wydział Prawa Kanonicznego UKSW) – Czy można wychować żołnierza?
            ▪ 18:20 - 18:45 – kl. Radosław Figurski (Wydział Teologiczny UMK) – Wychowanie do życia we wspólnocie na podstawie programu rekolekcji ks. Franciszka Blachnickiego
            ▪ Dyskusja i podsumowanie


Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: