2021-09-09

Sprawozdanie 2018

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2018 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W porozumieniu z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu przystąpiliśmy do melioracji i poprawiania rekordów bibliograficznych. Część z nich została utworzona bez odpowiadających im rekordów kartoteki haseł wzorcowych. W celu dostosowania całej naszej bazy katalogowej przystąpiliśmy do ich poprawiania i uzupełniania o odpowiednie rekordy KHW.

We wrześniu 2018 r. przedstawiciele naszej Biblioteki uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych która odbyła się w Katowicach.
Po kilka latach pracy udało zakończyć się meliorowanie i katalogowanie książek zgromadzonych w magazynie znajdujących się w piwnicach Wyższego Seminarium Duchownego.

W naszym budynku od września 2018 r. swoją siedzibę znalazł Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.

2. Gromadzenie zbiorów

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów. Stała dotacja na zakup książek pozwala na bieżąco nabywać nowe pozycje znajdujące się w kręgu zainteresowania naszych czytelników, czyli związane z teologią, duchowością i filozofią chrześcijańską.

Decyzją Dyrektora Biblioteki ograniczono zakup czasopism naukowych. W sytuacji gdy prawie wszystkie liczące się periodyki umieszczają na swoich stronach internetowych pełne teksty poszczególnych numerów, zakup ich wersji papierowych wydaje się być nieuzasadniony ekonomicznie
.
Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z bibliotekami zrzeszonymi w Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz z Biblioteką UMK. Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. Nasze zbiory są również dostępne w bazie NUKAT. W dniu 31 XII 2018 r. skatalogowanych było 80 574 woluminów. Rok wcześniej było to 73 170, czyli w ciągu roku skatalogowano prawie 7,5 tys. pozycji.

W dniu 31 XII 2018 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 48 189 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy 858 rekordów bibliograficznych oraz 330 rekordów KHW.
Na koniec 2018 r. w wolnym dostępie znajdowało się 37 888 woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 6 871 woluminów.

W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7 601 pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 25 326 tys. skatalogowanych woluminów wydawnictw zwartych oraz 2 888 woluminów wydawnictw ciągłych.

Udało się także zakończyć katalogowanie książek wydanych w XX wieku, które zostały zgromadzone przed 2010 r., ale nie były wcześniej skatalogowane. Obecnie na skatalogowanie oczekuje jedynie część zbiorów XIX wiecznych oraz starodruki.

4. Udostępnianie zbiorów

W 2018 roku biblioteka była czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-18.00, a w piątek od 9.00-16.00. Jedynie w okresie wakacyjnym czas działania biblioteki został skrócony.

Na miejscu z książek i czasopism znajdujących się w czytelni, korzystało 2 239 czytelników Jednocześnie czytelnicy wypożyczyli 2 685 woluminów do domu. Warto zaznaczyć, że prawie 2/3 wypożyczeń dokonały osoby świeckie i to one są głównymi czytelnikami naszej biblioteki, a nie klerycy czy osoby duchowne.

W ciągu roku zostało zapisanych 111 nowych czytelników. Oczywiście w tym samym czasie osoby kończące studia były też wykreślane z listy czytelników.

5. Centrum Dialogu

Ważniejsze wydarzenia odbywające się w Centrum Dialogu w 2018 r. :
7 I – Koncert kolęd
9 I – Forum samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
13 I – Spotkanie duszpasterstwa rodzin Diecezji Toruńskiej
17 I – Forum samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
18 I – Akademia Oświaty KPCEN
24 I – Seminarium filozoficzne Scientia et Fides
25 I – Prezentacja filmu o KL Soldau
1 II – Koncert kolęd Tomka Kamińskiego
3-4 II – Warsztaty Talitha Kum
7 II – Gala akcji charytatywnej fundacji Lex Lupus
9 II – Konferencja o bp. Adolfie Piotrze Szelążku
10 II - Konferencja Szkoleniowa Poprowadź Alpha
14 II – Forum samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
15 II – Spotkanie Urzędu Marszałkowskiego o projekcie Infostrada II
15 II – Szkolenie Urzędu Miasta Torunia o bezpieczeństwie danych
28 II – Szkolenie KPCEN
1 III – Gala projektu edukacyjnego Toruński Urząd dla Młodzieży
2 III – Spotkanie z Antonim Maciarewiczem
3 III – Spotkanie klubu dyskusyjnego „Nowa Szewska Pasja”
6 III – Prezentacja filmu „Zapora”
7-8 III – Spotkania rekolekcyjne dla GiLA
8 III – Szkolenie dla Urzędu Miasta Torunia
8 III – Konferencja o egzaminie ósmoklasisty
10 III - Prelekcja o represjach wobec podziemia niepodległościowego
12 III – Konferencja KPCEN: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
13 III – Seminarium filozoficzne Scientia et Fides
15 III – Szkolenie dla katechetów
16 III – Promocja poezji Zenona Zaręby
20 III – Konferencja dla nauczycieli KPCEN
21-22 III – Konferencja o Marcu 1968 (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK)
22 III – Wieczerza sederowa z rabinem Johnem Fischerem z Florydy
23 III – Spotkanie z członkiem Rady Polityki Pieniężniej Erykiem Łoniem
24 III – Spotkanie klubu dyskusyjnego Nowa Szewska Pasja
26 III – Forum Sekretarzy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
7-8 IV – Warsztaty dla młodzieży Talitha Kum
9 IV – Akademia Zarządzania Oświatą KPCEN
10 IV – Wykład o rewitalizacji dzielnic historycznych
11 IV – Seminarium Scientia et Fides
12 IV – Konferencja KPCEN dla polonistów
14 IV – Spotkanie klubu dyskusyjnego „Nowa Szewska Pasja”
15 IV – Diecezjalny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła
16 IV – Spotkanie Szkół Nowej Ewangelizacji
20 IV – Spotkanie z Krzysztofem Karoniem
21 IV – Konferencja Akcji Katolickiej
26 IV – Spotkanie liderów wspólnot Neokatechumenalnych
12 V – Konferencja: Praktyczny patriotyzm 1918/1920 - 2018. Różne odsłony
14 V – Warsztaty „Senior też badacz”
17 V – Konferencja KPCEN „Innowacyjna edukacja – czyli jaka”
19 V – Finał konkursu papieskiego
22 V – Seminarium „Potoczny i naukowy obraz świata”
24 V – Debata o diakonacie stałym w Polsce
25 V – I Forum Wychowawców
28 V – Konferencja „Młodzież w kontaktach międzynarodowych”
2-3 VI – Rekolekcje wspólnoty Przymierze Miłosierdzia
4 VI – Warsztaty „Senior też badacz”
5 VI – Szkolenie pracowników MOPR nt. cyberprzestępczości
6 VI – Gala konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”
7 VI – Konferencja o reformie samorządu terytorialnego
8 VI - Konferencja "Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym szkolnym. Współpraca z rodzicami"
9 VI – Spotkanie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Toruńskiej
12 VI – Konferencja KPCEN dla uczestników projektu „Buduję, koduję, programuję”
13 VI – Gala Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych
18 VI – Gala laureatów konkursów przedmiotowych (Kuratorium Oświaty)
19 VI – Szkolenie o rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej
25 VI – Warsztaty „Senior też badacz”
26 VI – Spotkanie LGD dla Torunia
30 VI -  VII – Kurs Mojżesz (Szkoła Nowej Ewangelizacji)
5 VII – Konsultacje UMT nt. rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia
6-9 VII - Kurs "Jezus w czterech Ewangeliach"
16-17 VII - "Summer school" z teologami z Chorwacji
21 VII – Konferencja z okazji 20 rocznicy erygowania Instytutu Miłosierdzia Bożego
29 VIII – Spotkanie katechetów rejonu toruńskiego
4 IX – Szkolenie dla rodzin adopcyjnych
7 IX – Szkolenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
11 IX – Konferencja „Wolny rynek i jego teorie”
11 IX – Grupa Wsparcia Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
13 IX – Diecezjalna Rada Duszpasterska
14 IX – Forum samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
18 IX – Szkolenie dla rodzin adopcyjnych
27 IX – Konferencja o wolontariacie
1 X – Szkolenie Urzędu Miasta Torunia
5 X – Forum Wychowawców
10 X – Seminarium Sceientia et Fides
12 X – Szkolenie dla duchowieństwa diec. toruńskiej
13 X – Zjazd Towarzystwa Przyjaciół WSD
16 X – Szkolenie dla rodzin adopcyjnych
18 X – Spotkanie dla katechetów
19 X – Spotkanie z red. Wojciechem Sumlińskim
19 X – Spotkanie z mec. Stefanem Hamburą
21 X – Gala finałowa konkursu różańcowego
25 X – Akademia Zarządzania Oświatą (KPCEN)
26 X – Sympozjum „Świętość – wysiłek czy łaska”
27 X – Targi medycyny klasztornej i ziołolecznictwa
28 X – Bal Wszystkich Świętych dla dzieci
30 IX – Szkolenie dla rodzin adopcyjnych
5 XI – Spotkanie z o. Ksawerym Knotzem OFM
6 XI - Konferencja Zawody medyczne - nowe wyzwania i perspektywy
7 XI – Spotkanie księży rejonu toruńskiego
8 XI – Konferencja Tożsamości narodowe w epoce nowej wędrówki ludów
8 XI - Seminarium o doktrynach monarchistycznych - Antonio de Guevara
10 XI – Diecezjalna Rada Katechetyczna
13 XI - Konferencja dla nauczycieli o storytellingu
15 XI - Konferencja: Czy ruchy w Kościele Katolickim mogą stać się sektami?
15 XI – Akademia Zarządzania Oświatą (KPCEN)
16 XI – Spotkanie z Jerzym Targalskim
17 XI – Diecezjalna Rada Ruchów
19 XI – Konferencja dla nauczycieli (KPCEN)
20 XI – Szkolenie dla rodzin adopcyjnych
20 XI – Spotkanie liderów wspólnot neokatechumenalnych
21 XI – Grupa wsparcia Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
24 XI – Konferencja Zabytki toruńskie młodszego pokolenia
25 XI – Gala KSM
28 XI – Forum samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
29-30 XI – Konferencja Opieka Wspierająca w Medycynie: Chory i rodzina
30 XI – Wieczerza sederowa – wspólnota Pro Misja
7 XII – Konferencja Interdyscyplinarne wspieranie dzieci z diagnozą FASD
8-9 XII – Warsztaty Talitha Kum
10 XII – Pokaz filmowy dla SP 11
10-11 XII – Konferencja Szekspir polityczny. Polityka, prawo i rządzenie w twórczości Williama Szekspira.
11 XII – Promocja książki prof. Wojciecha Polaka
13 XII – Akademia Zarządzania Oświatą KPCEN
14 XII – Gala świąteczna Kamienicy Inicjatyw
18 XII – Spotkanie KSM
19 XII – Szkolenie WUP
19 XII – Seminarium Scientia et Fides
20 XII – Szkolenie pracowników TCŚR
 

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: