2021-08-16

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2013 r.

1. Opis działalności

Rok 2013 był pierwszym pełnym rokiem działalności Centrum. Poświęcony był pro-mowaniu Centrum, by zaistniało w świadomości różnych środowisk Torunia i okolic. Mimo tak krótkiego czasu działalności odbyło się w jego murach wiele sympozjów i konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym (Fides et actio) i krajowym (m.in. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Sympozjum Biblistów Polskich, ogólnopolski zjazd patrologów, sympozjum o duchowości Dalekiego Wschodu). Udało się podjąć stałą współ-pracę kilkoma podmiotami z terenu województwa (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, bydgoski oddział Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu) które korzystały z zaplecza konferencyjnego w Centrum Dialogu, na potrzeby organizowanych przez siebie spotkań. Regularnie gościliśmy także różne ruchy i wspólnoty z terenu diecezji.
Promocji Centrum służyło także utworzenie fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/Biblioteka.Diecezjalna.i.Centrum.Dialogu który do końca 2013 r. zdobył 110 stałych fanów, a posty budzące największe zainteresowanie były czytane przez ponad 500 osób.
13 maja 2013 r. zawarto porozumienie z Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dzięki temu porozumieniu nasze zbiory są prezentowane w centralnym katalogu polskich bibliotek naukowych i akademickich. Pośrednim efektem porozumienia było rozwinięcie wypożyczeń międzybibliotecznych, gdyż bibliotekarze z innych bibliotek, poszukując rzadko dostępnych pozycji, znajdują je w naszych zbiorach.
W okresie wakacyjnym w Bibliotece praktyki zawodowe odbyły 2 studentki bibliotekoznawstwa z UMK.
Przedstawiciele naszej Biblioteki (ks. Bogusław Dygdała i p. Ewelina Wylegała) uczestniczyli we wrześniu w 19. Walnym Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES we Wrocławiu.
We wrześniu budynek Centrum Dialogu został wyróżniony w miejskim konkursie na Obiekt Roku – dla najlepszych realizacji architektonicznych oddanych do użytku w latach 2011-2012.

2. Gromadzenie zbiorów

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2013 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano  książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła, z aktualnej oferty wydawnictw.
Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian utrzymywaliśmy kontakty z następującymi instytucjami: Czytelnia Patrologiczna WMSD Warszawa, Akademia Ignatianum Kraków, UKSW Warszawa, Papieski Wydział Teologiczny Wrocław, WT Uniwersytetu Śląskiego, WT Uniwersytetu Szczecińskiego, WSKSiM Toruń, AWSD Białystok, WSD Włocławek, WSD Świdnica, WSD Warszawa - Praga, PWSD Gniezno, WSFH Toruń, WSD Radom, Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Bydgoszcz, WSD Przemyśl.
Ważnym uzupełnieniem były darowizny oraz spadki. Szczególne miejsce zajmują dary ks. bp. Andrzeja Suskiego, który specjalnie dla Biblioteki kupuje cenne i rzadkie pozycje naukowe z oferty europejskich antykwariatów.  Znaczące ilości książek ze swoich prywatnych księgozbiorów w 2013 r. przekazał ks. prof. Ireneusz Werbiński z Włocławka, prof. Andrzej Wojciechowski z Torunia oraz p. Alfons Dorawa z Chełmży, a ks. Roman Sadowski ofiarował swoją kolekcję druków z XIX w. Paryskie Centre du Dialogue przekazało księgozbiór ks. Józefa Sadzika - założyciela Editions du Dialogue i Centre du Dialogue w Paryżu oraz wydawcy serii "Znaki Czasu".
Do Biblioteki Diecezjalnej przekazywane są także dary książkowe przesłane do Kurii Diecezjalnej Toruńskiej oraz do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.
Znaczącym uzupełnieniem księgozbioru były także spadki po zmarłych księżach. W 2013 r. Biblioteka otrzymała w spadku księgozbiory po ks. Stanisławie Cierkowskim oraz ks. Andrzeju Wawrzyniaku.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Hori-zon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. W dniu 31 XII 2013 r. skatalogowanych było 34 634 woluminów. Rok wcześniej było to 29 253 czyli w ciągu roku skatalogowano prawie 5 400 pozycji.
Na bieżąco udaje opracować się nabywane nowości wydawnicze oraz większość otrzymywanych obecnie darowizn. Cały czas jednak czekają na opracowanie liczne darowizny otrzymane przed 2010 r. Skatalogowanie ich będzie możliwe dopiero po otrzymaniu dodatkowych etatów.
W dniu 31 XII 2013 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 19 509 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u i tyleż naszych rekordów było widoczne w bazie NUKAT.
W ciągu roku etykietami wolnego dostępu oklejono 4912 woluminów. Na koniec 2013 r. w wolnym dostępie znajdowało się 23 321 woluminów wydawnictw zwartych oraz zbiór podstawowych czasopism.

4. Udostępnianie zbiorów

W okresie do końca czerwca Biblioteka była czynna w godzinach: poniedziałek i środa 9-16, wtorek i czwartek 11-18, piątek 9-14. W okresie wakacji godziny otwarcia zostały skrócone. Od września Biblioteka jest czynna: poniedziałek i środa 11-18, wtorek i czwartek 9-16, piątek 9-14. Rozszerzenie godzin pracy będzie możliwe po uzyskaniu nowych etatów dla bibliotekarzy.
W 2013 r. Biblioteka była odwiedzana 4870 razy. Z wolnego dostępu korzystało 2583 czytelników – jest to ponad 2 razy więcej niż w poprzednim roku. Niewątpliwie wynika to możliwości, jakie dają sale wolnego dostępu, w nowej siedzibie Biblioteki. Na zewnątrz czytelnicy wypożyczyli 2625 woluminów. Po raz kolejny nastąpił wyraźny wzrost ilości książek wypożyczanych przez świeckich, co zapewne wynika z łatwego dostępu do katalogu, dzięki współpracy z Biblioteką UMK.
W ciągu roku zapisanych zostało 136 nowych czytelników.

5. Działalność Centrum Dialogu

Ważniejsze wydarzenia odbywające się w Centrum Dialogu w 2013 r. :
6 I – koncert kolęd
11 I - spotkanie świąteczno-noworoczne Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z Torunia
12 I – sesja o modlitwie kontemplacyjnej „Pociągnij mnie dalej...”
27 II – spotkanie toruńskiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
15 III - spotkanie interdyscyplinarnej grupy roboczej do spraw ekonomii społecznej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
19 III – szkolenie dla pracowników socjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
21 – 22 III – szkolenie dla pracowników socjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
23 III – spotkanie klubu dyskusyjnego „Szewska Pasja” z prof. Janem Żarynem (Warszawa)
16 IV – konferencja pt. „Dydaktyka języków obcych w świetle badań nad mózgiem. W po-szukiwaniu nowych metod nauczania” organizowana przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu
18 – 20 IV – Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne „FIDES et ACTIO”
20 IV - spotkanie z ks. abp Juliano Barrio - "O fenomenie Camino de Santiago" w ramach „Dni Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim”
11 V – regionalny finał konkursu papieskiego realizowanego przez Instytut Tertio Millennio
11 V – skupienie wspólnot dla Intronizacji NSPJ
15 V – konferencja dla nauczycieli pt. "Stres i wypalenie zawodowe"
18 V – międzydiecezjalna konferencja Akcji Katolickiej pt. "Wiara i czyn"
22 V - Forum Skarbników Gmin i Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
24 V – seminarium o ochronie środowiska organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Sekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pt. „Odnawialne źródła energii szansą dla rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego”
28 V – spotkanie Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu
21 VI – seminarium o ochronie środowiska organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Sekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pt. ,,Odpady i biomasa – problemy i możliwości wykorzystania w sposób przyjazny środowisku"
3 VII – spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
19 VII – seminarium o ochronie środowiska organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Sekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pt. „Rozwój przemysłu na obszarach Natura 2000 – możliwości, ograniczenia i wyzwania”
28 VIII – rejonowe spotkanie katechetów
17 IX – 10. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich
18 - 19 IX – 51. Sympozjum Biblistów Polskich
24 - 25 IX – ogólnopolski zjazd patrologów
25 - 27 IX – Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka pt. „Człowiek istota religijna”
12 X – spotkanie lektorów w ramach Zjazdu Służby Liturgicznej Diecezji Toruńskiej
16 X – sesja: „Ludmiła Roszko – wybitny geograf i współzałożycielka Instytutu Miłosierdzia Bożego w setną rocznicę urodzin”
17 X – konferencja "Zdrowie psychiczne uczniów – wyzwania dla nauczycieli i pedagogów" organizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
19 X – spotkanie diecezjalne Domowego Kościoła
21 X – Kujawsko-Pomorskie Forum Sekretarzy przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
22 X – szkolenie „Rodzina a finanse”
23 X – prezentacja publikacji: „Studia Soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II”
28 X – szkolenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dla dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
6 XI – zjazd rejonowy kapłanów rejonu toruńskiego
8 XI – XIX Colloquia Torunensia – dyskusja panelowa ekspertów
9 – 10 XI – skupienie animatorów Domowego Kościoła
11 XI – harcerska wieczornica patriotyczna
12 – 14 XI – sympozjum: „Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja?”
15 XI – gala finałowa konkursu plastycznego dla niepełnosprawnych
16 XI – Diecezjalna Rada Duszpasterska i Rada Ruchów
18 XI – szkolenie dla pracowników opieki społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
23-24 XI – skupienie animatorów Domowego Kościoła
25 XI – spotkanie z p. Januszem Szewczakiem np. sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce
6 XII – VII Konferencja im. Wandy Szuman: „W drodze ku dorosłości - mieszkalnictwo wspomagane”
7 XII – spotkanie formacyjne Odnowy w Duchu Świętym
11 XII – konferencja: „Profesor Karol Górski – świadectwo życia i wiary”
16 XII – gala projektu „Toruński Urząd dla Młodzieży”
16 XII – wykład prof. Wojciecha Polaka i pokaz filmu o stanie wojennym

W sumie w spotkaniach i konferencjach organizowanych w Centrum w 2013 r. wzięło udział około 6 000 osób.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: