2022-08-04

Szkoła Letnia „WOLNOŚĆ kocham i rozumiem: między wolnością wypowiedzi a wolnością religijną”

W dniach 21-25 sierpnia 2022 r. w Centrum Dialogu odbędzie się Szkoła Letnia organizowana przez Laboratorium Wolności Religijnej.

Celem Szkoły Letniej organizowanej przez Laboratorium Wolności Religijnej jest zwiększenie świadomości wśród odbiorców na temat prewencji przestępstw oraz wszelkich naruszeń przeciwko wolności sumienia i wyznania. W tej edycji chcemy przyjrzeć się relacjom pomiędzy dwoma kluczowymi prawami człowieka – wolnością religii i wolnością słowa.
Jest ona dedykowana studentom, doktorantom i młodym naukowcom (zwłaszcza dziennikarstwa, prawa i nauk pokrewnych).

Warsztaty odbywać się będą w formie interdyscyplinarnych wykładów i konwersatoriów. Zajęcia prowadzone będą w języku polskim (lub angielskim) przez uznanych wykładowców i praktyków. Efektem udziału w Szkole ma być przygotowanie własnego materiału prasowego/dziennikarskiego oraz draftu wniosku o opinię doradczą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej” powstałego z inicjatywy Fundacji Pro Futuro Theologiae działającej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Więcej informacji »

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: