2023-04-14

Konferencja: "Inspiracja i poparcie. Jan Paweł II wobec solidarnościowego podziemia w l. 1981-1989"

Laboratorium św. Jana Pawła II i Centrum Badania Historii Solidarności i Oporu Społecznego w PRL zapraszają w czwartek 27 kwietnia 2023 r. do Centrum Dialogu na konferencję.

Plan:
9:00 - Otwarcie i przemówienia zaproszonych gości
9:30 - Część I
W obronie wolności i praw człowieka
Prowadzenie – ks. prof. Stanisław Suwiński

 • prof. Wojciech Polak, Prasa podziemna w latach osiemdziesiątych XX wieku w Polsce jako realizacja nauczania Jana Pawła o wolności słowa.
 • dr. hab.  Sylwia Galij-Skarbińska, Różne formy pomocy internowanym i uwięzionym w stanie wojennym jako realizacja nauki o solidarności w nauczaniu Jana Pawła II
 • dr Judyta Bielanowska, Jan Paweł II wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
 • ks. dr Michał Damazyn, Ośrodki charytatywno-społeczne w stanie wojennym, jak realizacja myśli papieża Jana Pawła II.

Przerwa

12: 00 - Część II
Słowa nadziei
prowadzenie – ks. dr Michał Damazyn

 • dk. prof. Waldemar Rozynkowski, „Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!”- słowa nadziei wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II do Polaków podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny (16-23 czerwca 1983 roku)
 • ks. dr Jarosław Wąsowicz, Jan Paweł wobec antykomunistycznej opozycji młodzieżowej lat osiemdziesiątych XX wieku.
 • prof. Mirosław Golon, Od drugiej wojny światowej do czasów „Solidarności”. Działania Instytutu Pamięci Narodowej mające na celu podtrzymywanie polskiej tożsamości i tradycji narodowej, zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II.
 • Krzysztof Kolczyński, Kapelani "Solidarności" na Warmii i Mazurach w okresie stanu wojennego i w latach następnych i ich praca na rzecz wartości akcentowanych w nauczaniu Jana Pawła II.


Przerwa
14:30 - Część III
Jan Paweł II a Solidarność
Prowadzenie – prof. Wojciech Polak

 • Dr Aneta Krupka, „Solidarność w nauczaniu JPII”
 • Dr Tomasz Górka, „Solidarność jako postawa etyczna”
 • Ks. prof. Władysław Zuziak, „Solidarność jako postawa społeczna”
 • Ks. dr Adam Jeszka, Jan Wółkowski, Współczesne formy realizacji społecznego dziedzictwa Jana Pawła II
 • Zakończenie i podsumowanie konferencji


 

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: