Nowości

Popularne

Konferencja: Fundamentalizm jako zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego

W czwartek 8 grudnia 2016 r. będziemy gościli konferencję pt. Fundamentalizm jako zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego. Odbywa się ona w ramach VIII Toruńskich Sympozjów poświęconych Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym.

Współczesne społeczeństwa demokratyczne, należące do tzw. cywilizacji zachodniej, coraz mocniej doświadczają pluralizmu religijnego. Nie ma już kraju, który byłby religijnie jednorodny. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wskazać można na rosnącą mobilność obywateli świata, masowe migracje, błyskawiczną wymianę idei i informacji via media elektroniczne, wreszcie zaś na kryzys tradycyjnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Ten ostatni przyczynia się do coraz większej popularności sekt i grup religijnych, które – ze względu na swój charakter – kontestują zastany porządek aksjologiczny, społeczny i prawny. Nadto niektóre religie i grupy odznaczają się swoiście rozumianym radykalizmem, który zwykło się określać fundamentalizmem. Problem, jaki organizatorzy VIII Toruńskiego Sympozjum chcą zaproponować prelegentom i uczestnikom jest jednak szerszy.

Może bowiem zaistnieć sytuacja, w której postawa fundamentalistyczna pojawia się nie tylko w kontekście religijnym, ale np. w sferze ideologii, działań politycznych, koncepcji filozoficznych i antropologicznych. Z punktu widzenia pewnej równowagi społecznej oraz pryncypiów społeczeństwa obywatelskiego, kierującego się zasadą dobra wspólnego, niektóre idee, ideologie i poglądy stanowić mogą nie tylko „intelektualne wyzwanie”, ale także realne niebezpieczeństwo. Wystarczy wspomnieć choćby ideologię komunistyczną czy narodowy socjalizm, a współcześnie zradykalizowaną formę islamu. Nie bez przyczyny opinia publiczna (także w Polsce) znamiona „fundamentalizmu” przypisuje także niektórym nurtom tzw. radykalnej prawicy. Spokojny namysł nad fundamentalizmem w różnych jego odmianach może więc być nie tylko ciekawy, ale także inspirujący.

Program konferencji

Więcej…

 

Spotkanie "Nowej Szewskiej Pasji"

Stanisław KaźmierczakW piątek 2 grudnia odbyło się w Centrum Dialogu spotkanie klubu dyskusyjnego "Nowa Szewska Pasja". Gościem był Cezary Kaźmierczak prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Poruszał on przede wszystkim kwestie związane z sytuacją ekonomiczną naszego kraju.

 

Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym

Seminarium Odnowy Życia w Duchu ŚwiętymWspólnota Posłanie organizuje w Centrum Dialogu Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Jest to cykl dziesięciotygodniowych rekolekcji, pomagających w odnowieniu bądź pogłębieniu wiary. Prócz wysłuchania konferencji i świadectw podczas spotkania modlitewnego jego uczestnicy będą mieli też możliwość spotkania się w małych grupach.

Spotkania będą odbywały się w kolejne poniedziałki począwszy od 21 listopada 2016 r. w godz. 19.30-21.00.

Informacje i zapisy: www.poslanie.pl, tel 723 834 572

 

Spotkania Forów Samorządowych

W ostatnich dniach odbyły się w Centrum Dialogu spotkania Forów Samorządowych organizowane przez Bydgoski odział Fundacji Wspierania Demokracji Lokalnej. 28 XI było to Forum Skarbników JST, 1 XII Forum Sekretarzy a 2 XII Forum Oświaty. Poświęcone one były zmianom zachodzącym w ustawodawstwie.

 

Zabytki Lewobrzeżnego Torunia

Zabytki LewobrzeżaW sobotę 26 listopada 2016 r zapraszamy na kolejną sesję z cyklu "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia". Tym razem tematem będą zabytki lewobrzeżnego Torunia. Organizatorzy to: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, WBP Książnica Kopernikańska oraz Centrum Dialogu.

Plan spotkania:

Godz. 10.00 - Powitanie, wprowadzenie
Katarzyna KLUCZWAJD, Książnica Kopernikańska, Toruński Oddział SHS, Czy na lewobrzeżu są zabytki?
Marta SIWICKA, Dom Muz w Toruniu, UAM, „Widmowy Podgórz” – spektralne aspekty przestrzeni miejskiej
Piotr BIRECKI, UMK, Kościół na Rudaku. Mały skarb architektury toruńskiej przełomu XIX i XX wieku
Michał WIŚNIEWSKI, Zabytki w krzakach – rzecz o zapomnianych cmentarzach lewobrzeżnego Torunia

Godz. 12.00 Przerwa kawowa - Spotkanie z okazji dnia św. Bernwarda, patrona historyków sztuki

Zabytki LewobrzeżaGodz. 12.45 - Olgierd KĘDZIERSKI, Kamil TOMCZYK, Kamienie graniczne Twierdzy Toruń. Analiza obszaru lewobrzeżnej części miasta
Adam KOWALKOWSKI, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Toruński, Przyczółek mostowy – historia miejsca
Katarzyna KLUCZWAJD, Książnica Kopernikańska, Toruński Oddział SHS, Podgórska Sielanka. Z dziejów zabytków Podgórza oraz restauracyjnej przeszłości Podgórza i Torunia
Jakub POLAK, Marcin CEGLARSKI, UMK, Modernistyczny budynek szkoły na Stawkach
Joanna WALEWSKA, Instytut Historii Nauki PAN, „Cyrklem w Bydgoszcz...” Powojenne spory pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem o lokalizację radiostacji radiowej
Toruńskie Spacery Fotograficzne, Z Piasków ku Stawkom i Podgórz city

Około godz. 15.30-16.00 Podsumowanie i zakończenie obrad

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń