W okresie do 15 sierpnia Biblioteka będzie nieczynna.
Od 16 sierpnia będzie czynna w godz 9.00-15.00.

Nowości

Popularne

Seminarium teologiczno-filozoficzne

Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu BogaW środę 14 grudnia 2016 zapraszamy na kolejne otwarte seminarium teologiczno-filozoficzne w ramach cyklu: Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga". Tym razem tematem spotkania będzie "Panteizm, immanentna transcendencja, filozofia procesu i tomizm". Seminarium poprowadzą prof. Marek Szulakiewicz oraz ks dr hab. Piotr Roszak. Początek o godz. 15.00. Zapraszamy.

 

Warsztaty ewangelizacyjne dla młodzieży

W dniach 10-11 grudnia po raz kolejny odbędą się w Centrum Dialogu warsztaty Ewangelizacyjne dla młodzieży "Talitha Kum". Ich organizatorem jest wspólnota Przymierze Miłosierdzia.

 

Konferencja: Fundamentalizm jako zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego

W czwartek 8 grudnia 2016 r. będziemy gościli konferencję pt. Fundamentalizm jako zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego. Odbywa się ona w ramach VIII Toruńskich Sympozjów poświęconych Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym.

Współczesne społeczeństwa demokratyczne, należące do tzw. cywilizacji zachodniej, coraz mocniej doświadczają pluralizmu religijnego. Nie ma już kraju, który byłby religijnie jednorodny. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wskazać można na rosnącą mobilność obywateli świata, masowe migracje, błyskawiczną wymianę idei i informacji via media elektroniczne, wreszcie zaś na kryzys tradycyjnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Ten ostatni przyczynia się do coraz większej popularności sekt i grup religijnych, które – ze względu na swój charakter – kontestują zastany porządek aksjologiczny, społeczny i prawny. Nadto niektóre religie i grupy odznaczają się swoiście rozumianym radykalizmem, który zwykło się określać fundamentalizmem. Problem, jaki organizatorzy VIII Toruńskiego Sympozjum chcą zaproponować prelegentom i uczestnikom jest jednak szerszy.

Może bowiem zaistnieć sytuacja, w której postawa fundamentalistyczna pojawia się nie tylko w kontekście religijnym, ale np. w sferze ideologii, działań politycznych, koncepcji filozoficznych i antropologicznych. Z punktu widzenia pewnej równowagi społecznej oraz pryncypiów społeczeństwa obywatelskiego, kierującego się zasadą dobra wspólnego, niektóre idee, ideologie i poglądy stanowić mogą nie tylko „intelektualne wyzwanie”, ale także realne niebezpieczeństwo. Wystarczy wspomnieć choćby ideologię komunistyczną czy narodowy socjalizm, a współcześnie zradykalizowaną formę islamu. Nie bez przyczyny opinia publiczna (także w Polsce) znamiona „fundamentalizmu” przypisuje także niektórym nurtom tzw. radykalnej prawicy. Spokojny namysł nad fundamentalizmem w różnych jego odmianach może więc być nie tylko ciekawy, ale także inspirujący.

Program konferencji

Więcej…

 

Spotkanie "Nowej Szewskiej Pasji"

Stanisław KaźmierczakW piątek 2 grudnia odbyło się w Centrum Dialogu spotkanie klubu dyskusyjnego "Nowa Szewska Pasja". Gościem był Cezary Kaźmierczak prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Poruszał on przede wszystkim kwestie związane z sytuacją ekonomiczną naszego kraju.

 

Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym

Seminarium Odnowy Życia w Duchu ŚwiętymWspólnota Posłanie organizuje w Centrum Dialogu Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Jest to cykl dziesięciotygodniowych rekolekcji, pomagających w odnowieniu bądź pogłębieniu wiary. Prócz wysłuchania konferencji i świadectw podczas spotkania modlitewnego jego uczestnicy będą mieli też możliwość spotkania się w małych grupach.

Spotkania będą odbywały się w kolejne poniedziałki począwszy od 21 listopada 2016 r. w godz. 19.30-21.00.

Informacje i zapisy: www.poslanie.pl, tel 723 834 572

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń