Nowości

Popularne

Seminarium filozoficzno-teologiczne: Ocena moralna zachowań własnych i innych w świetle psychologii moralności

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Pierwsza i druga  natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna w osobowym życiu  Boga”, które odbędzie się 13 marca 2018r. o godz. 18:00 w Centrum  Dialogu im. Jana Pawła II (Plac Frelichowskiego 1) w Toruniu.

Gościem  spotkania będzie dr Tomasz Jarmakowski – Kostrzanowski (UMK), który poprowadzi wykład pt. „Ocena moralna zachowań własnych i innych w  świetle psychologii moralności”.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

 

Konferencja: Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych

W poniedziałek 12 marca w Centrum Dialogu odbędzie się konferencja pt. "Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych". Organizatorem szkolenia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli.

Celem konferencji jest określenie miejsca wolontariatu w działaniach profilaktycznych prowadzonych w szkole, zapoznanie z etapami budowania wolontariatu szkolnego, określenie zadań  nauczyciela pełniącego rolę szkolnego opiekuna wolontariatu, kształtowanie i wzmacnianie świadomej aktywności uczniowskiego wolontariatu.

Plan konferencji:

12.30 – 13.00 – Rejestracja uczestników

13.00 – 13.10 – Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników –  Małgorzata Trzeciak, Dyrektor KPCEN

13.10 – 13.40 – CEO  o programie: Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu – Trener CEO

13.40 – 14.20 – Wolontariat jako forma kształtowania postaw i promowania wartości – Tomasz Dominiak

14.20 – 15.00 – Pomagać innym – czy to jest sposób na życie? – dr Lidia Chylewska -Barakat

15.00– 15.20 – Przerwa kawowa

15.20 – 17:45 – Przykłady dobrych praktyk:

  1. Aldona Rzepińska: Z działalności Szkolnego Koła Caritas, Caritas Diecezji Toruńskiej
  2. Małgorzata  Zalewska: Zmieniamy świat na lepszy, Technikum Menadżerskie w Toruniu
  3. Magdalena Ireczko: Różne oblicza wolontariatu na podstawie ,,Klubu Ośmiu’’,  MDK  w Toruniu
  4. Sylwia Markuszewska – Grosik, Agnieszka Paczkowska: Podaj dalej… Zespół Szkół w Czernikowie
  5. Jolanta Kosiorek: Szkolne koło przyjaciół: Mam marzenie,  ZS nr 8 w Toruniu
  6. Hanna Kapelińska, Toruński głos profilaktyki, II LO  w Toruniu

Na konferencję obowiązują wcześniejsze zapisy »

 

Prelekcja o represjach wobec podziemia niepodległościowego.

Zapraszamy w sobotę 10 marca 2018 r. na godz. 16.00 do Centrum Dialogu na wykład Pawła Sztamy pt. "Twarze bezpieki- Józef Różański, Józef Czaplicki i inni funkcjonariusze aparatu represji odpowiedzialni za walkę z podziemiem niepodległościowym w Polsce”. Prelegent jest pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie.

Prelekcja jest jednym z wydarzeń odbywających się w ramach Toruńskich obchodów narodowego dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

 

Konferencja dla nauczycieli o egzaminie ósmoklasisty

W czwartek 8 marca w Centrum Dialogu odbędzie się konferencja dla nauczycieli pt. Egzamin ósmoklasisty w teorii i praktyce. Organizatorem szkolenia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli.

Bliższe informacje na stronie organizatora »

 

Pokaz filmu "Zapora"

Zapraszamy we wtorek 6 marca 2018 r. o godz. 18.00 na pokaz filmu "Zapora". Jest to film o jednym z najbardziej niezłomnych dowódców polskiego podziemia niepodległościowego, cichociemnym - majorze Hieronimie Dekutowskim. Jest to przede wszystkim zapis wspomnień podkomendnych mjr. „Zapory”, kolegów, przyjaciół i członków rodziny.

Z ich opowieści wyłania się obraz człowieka wymagającego i upartego, a jednocześnie wrażliwego i tęskniącego za normalnym życiem. Historie opowiadane przez dawnych podkomendnych Dekutowskiego uzupełniają liczne zdjęcia, dokumenty i animacje przedstawiające najważniejsze akcje „Zaporczyków”.

Mjr Dekutowski, podobnie jak inni żołnierze wyklęci, skazany został przez komunistów na wieczną niepamięć.

Pokaz filmu "Zapora" jest jednym z wydarzeń odbywających się w ramach Toruńskich obchodów narodowego dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń