Od dnia 19 czerwca biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-16.00.

W dniu 21 czerwca biblioteka będzie zamknięta.

Nowości

Popularne

Wieczór piosenki turystycznej

Chłodne i pochmurne jesienne wieczory sprzyjają przywołaniu wspomnień o słonecznych wakacjach. Dobrą okazją ku temu był wieczór piosenki turystycznej zorganizowany w Centrum Dialogu 29 listopada 2012 r. Inicjatorem i pomysłodawcą wieczoru był ks. Sławomir Witkowski, ojciec duchowny toruńskiego seminarium, a zarazem zapalony turysta. Organizacji wieczoru podjęli się studenci z samorządu studenckiego Wydziału Teologicznego UMK.

Poprawiony (sobota, 08 grudnia 2012 08:16)

Więcej…

 

Nabytki XI 2012

Książki zakupione przez Bibliotekę w listopadzie 2012 r.:

 1. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków 2012
 2. Atlas miejsc biblijnych, Warszawa 2012
 3. P. Evdokimov, Prawosławna wizja teologii moralnej. Bóg w życiu ludzi, Kraków 2012
 4. M. Hattstein, P. Delius, Islam. Historia - architektura - sztuka, Warszawa 2012
 5. Z. Grocholewski, Refleksje na temat prawa, Kraków 2012
 6. G. Ravasi, Czym jest człowiek? Uczucia i więzy ludzkie w Biblii, Kraków 2012
 7. B. Forte, Fundamenty wiary. Przewodnik życia chrześcijańskiego, Kraków 2012
 8. Księga sędziów, tłum. Cylkow Izaak, Kraków 2012
 9. Pash Boaz Rabin, Błogosławieństwa i krótkie modlitwy, Kraków 2012

Poprawiony (piątek, 23 listopada 2012 20:31)

Więcej…

 

Własność intelektualna w przestrzeni publicznej - XVIII Colloquia Torunensia

Colloquia TorunensiaPołowa listopada to tradycyjny już termin debat znanych jako Colloquia Torunensia. Tegoroczne spotkania, odbywające się w dniach 16-17 XI 2012 r. dotyczyły własności intelektualnej w przestrzeni publicznej. Organizatorzy ujęli główny dylemat w dwóch przeciwstawionych sobie hasłach: Nie ograniczaj dostępu do dóbr kultury! - Nie kradnij! Streszczają one główne stanowiska w toczącej się dyskusji społecznej która, jak pamiętamy, zaowocowała masowymi protestami w sprawie umowy ACTA.

Pierwszą częścią spotkania była zamknięta dyskusja w gronie ekspertów mająca zarysować obraz problemów, postaw i racji w sporze o ochronę własności intelektualnej. Odbyła się ona w Centrum Dialogu w piątek, 16 XI 2012 r. Ze strony organizatorów debaty uczestniczyli w niej bp. Andrzej Suski, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz prorektor UMK prof. Beata Przyborowska. Dyskusję prowadził filozof prof. Ryszard Wiśniewski.

Więcej…

 

Wieczornica patriotyczna

Dzień 11 listopada - Święto Niepodległości - ma szczególne znaczenie dla narodu polskiego. To właśnie 11 listopada 1918 roku Polska wróciła na mapy Europy po 123 latach niewoli. Pamięć o tym wyjątkowym wydarzeniu Polacy pielęgnują na różne sposoby. Jednym z nich jest "Wieczornica patriotyczna", która odbyła się w tym roku 10 listopada w Centrum Dialogu w Toruniu.

Poprawiony (środa, 21 listopada 2012 08:06)

Więcej…

 

Nabytki - X 2012

Książki zakupione do biblioteki w październiku 2012 r.

 1. Eberl Immo, Cystersi, Kraków 2012
 2. Evdokimov Paul, Duch Święty w tradycji prawosławnej, Poznań 2012
 3. Jan Paweł II, Dziesięcioro przykazań, Kraków 2012
 4. Hałagida Igor, Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie 1947-1949, Warszawa 2012
 5. Ambroży z Mediolanu, Listy, t. 1-3, Kraków 2012
 6. Michał Heller, Filozofia i wszechświat, Kraków 2012
 7. Misterium Christi, t.3, Msza święta, pod red. W. Świerzawskiego, Sandomierz 2012
 8. Schipper Mineke, Na początku nie było nikogo, Warszawa 2012

Poprawiony (środa, 31 października 2012 13:59)

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń