Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Nowości

Popularne

Wakacyjne nabytki biblioteki

Książki zakupione przez bibliotekę w okresie wakacji 2012 r.

  1. J. Ratzinger, Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości, Opera Omnia T. XII, Lublin 2012
  2. Khan Gabriele Mendel, Islam, Warszawa 2010
  3. I. Kania, Opowieści Zoharu. O kabale i Zoharze, Tyniec 2012
  4. S. Luzzati, R. Rocca, Judaizm. Leksykon religii, Warszawa 2011
  5. Apoftegmaty Ojców Pustyni, red. M. Starowieyski, t.1-3, Tyniec 2010-2012
  6. M. Ogórek, Beginki i waldensi na Śląsku i Morawach do końca XIV wieku, Kraków 2012
  7. R. Vesner, Kim są amisze?, Warszawa 2012
  8. C. Nicoletta, Buddyzm, Warszawa 2010
  9. E. Mataxas, Bonhoeffer. Prawy człowiek i chrześcijanin przeciwko trzeciej rzeszy, Kraków 2012
  10. Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, red. J. Kłaczkow, W. Rozynkowski, Toruń 2012

Poprawiony (niedziela, 30 września 2012 06:46)

Więcej…

 

Końcówka budowy Centrum Dialogu

Powoli dobiega końca budowa Centrum Dialogu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ilustrujących wygląd zewnętrzny nowego budynku.

 

Więcej…

 

Sprawozdanie za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Diecezjalnej im. ks. S. Kujota w Toruniu za rok 2011 r.


W 2011 r. prace w Bibliotece Diecezjalnej koncentrowały się w pierwszym rzędzie na przygotowaniu księgozbioru do przeniesienia go do biblioteki Centrum Dialogu, które jest budowane na zapleczu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

Ważnym wydarzeniem dla Biblioteki było jej przystąpienie, za zgodą władz diecezji, do Federacji Bibliotek Kościelnych „FIDES”. Pozwoliło to nawiązać bliższe kontakty z innymi bibliotekami kościelnymi, przyczyniło się do wymiany doświadczeń oraz umożliwiło, w większym stopniu, włączenie się naszej Biblioteki w dokonującą się w ramach federacji wymianę międzybiblioteczną.

Poprawiony (środa, 31 października 2012 14:17)

Więcej…

 

Biblioteka Diecezjalna w Federacji FIDES

Większość polskich bibliotek prowadzonych czy związanych z Kościołem jest zrzeszona w Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Powstała ona w 1991 r. i została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski. Aktualnie Federacja zrzesza 84 biblioteki członkowskie, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, tak diecezjalnych jak i zakonnych. Podstawowym celem Federacji jest usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych i wdrażanie w nich postępu technicznego.

Od lipca 2011 r. członkiem Federacji FIDES jest także Biblioteka Diecezjalna w Toruniu. Ufamy, iż współpraca z innymi bibliotekami stowarzyszonymi w Federacji przyczyni się do wdrażania kolejnych pomysłów usprawniających pracę naszej książnicy, a dzięki włączeniu się w system wymiany międzybibliotecznej w ramach Federacji będziemy mogli nieustannie uzupełniać nasze zbiory.

Warto nadmienić, iż nasz przedstawiciel uczestniczył już spotkaniu Federacji FIDES, które odbyło się w Krakowie w dniach 12-14 września br.

Poprawiony (środa, 31 października 2012 11:15)

 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II

Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore przewodniczył uroczystości podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II w Toruniu. – Niech wzrasta i niech się rozwija – powiedział abp Migliore podczas poświęcenia kamienia węgielnego. Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II powstało z inicjatywy ks. biskupa Andrzeja Suskiego.

Uroczystości wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego rozpoczęły się 27 VI 2011 o godz. 12. na placu budowy przy pl. Frelichowskiego 1, gdzie mieści się Wyższe Seminarium Duchowne diecezji toruńskiej. W powstającym centrum mieścić się będzie m.in. nowoczesna biblioteka diecezjalna zawierająca drogocenne zbiory oraz sale konferencyjne, w których odbywać się będą Colloquia Torunensia.

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń