Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.

Nowości

Popularne

Nabytki - VI 2013

Książki zakupione przez Bibliotekę w czerwcu 2013 r.

 1. Orygenes, Homilia o księdze kapłańskiej, Kraków 2013
 2. Bracha Krzysztof, Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae, Warszawa 2013
 3. Krakowiak Czesław, Sakramenty w życiu chrześcijanina, Lublin 2013
 4. W kręgu inspiracji personalizmu etycznego. Ślipko-Tischner-Styczeń, pod red. Piotra Duchlińskiego, Kraków 2013
 5. Lewalski Krzysztof, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim, Toruń 2013
 6. Wróbel Mirosław, Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin 2013
 7. Antonio Possevina SJ (1533-1611). Życie i dzieło na tle epoki, pod red. Danuty Quirini-Popławskiej, Kraków 2013

Poprawiony (czwartek, 20 czerwca 2013 08:58)

Więcej…

 

Nabytki - V 2013

Książki zakupione przez Bibliotekę w maju 2013 r.

 1. Danuta Piekarz, Apokalipsa Przesłanie na nasze czasy, Kraków 2013
 2. Zygmunt Zieliński, Benedykt XVI - nauczyciel i pielgrzym, Warszawa 2013
 3. Michał Heller, G. Brotti, Bóg i Nauka, Kraków 2013
 4. Muszyński Henryk, Jeden jest nasz Pan i Mistrz, Pelplin 2013
 5. Benedykt XVI. Próba podsumowania pontyfikatu, Radzymin 2013
 6. Flis Jerzy, Kotovich Yury, Rengiel Marek, Charyzmat franciszkański w interpretacji ostatnich papieży, Kraków 2013
 7. Torno Armano, Chiara Lubich Życie i dzieło, Poznań 2013
 8. Cammilleri Rino, Czy Bóg jest katolikiem?, Kraków 2013

Poprawiony (wtorek, 18 czerwca 2013 08:43)

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń