Patron

Patron Biblioteki Diecezjalnej - Ks. Stanisław Kujot

Ks. Stanisław KujotPatronem Biblioteki Diecezjalnej jest ks. Stanisław Leopold Kujot - historyk i pedagog. Urodzony 13.11.1845 roku w Kiełpinie pod Tucholą, uczęszczał do szkoły w Chojnicach i Chełmnie. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie 10.04.1870 roku, otrzymał święcenia kapłańskie. Studia z zakresu teologii i historii, zakończone egzaminem państwowym, kontynuował w Münster i w Berlinie. Po zakończeniu studiów pracował jako duszpasterz w Gniewie, a następnie jako wykładowca w pelplińskim progimnazjum biskupim Collegium Marianum.

Ostatnie lata życia, od 1893, spędził w Grzybnie koło Torunia, jako proboszcz parafii. Zmarł 5 grudnia 1914 r.
Był jednym z założycieli Towarzystwa Naukowego w Toruniu i przez 17 lat jego prezesem. Przyczynił się do ożywienia działalności wydawniczej TNT, zainicjował wydawanie tekstów źródłowych związanych z dziejami Pomorza w serii Fontes TNT, wznowił wydawanie Roczników TNT oraz współtworzył Zapiski TNT. Wszystkie te serie wydawnicze istnieją po dziś dzień ciesząc się znacznym prestiżem naukowym.

Był autorem licznych rozprawa naukowych dotyczących historii Pomorza. Najważniejszą pozycją w dorobku ks. St. Kujota jako historyka jest kilkutomowe dzieło - Dzieje Prus Królewskich, które zostało wydane już po śmierci ks. Kujota, oraz rozprawa o początkach chrześcijaństwa i tworzeniu się struktur kościelnych na Pomorzu zatyłuowana Kto założył parafie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej. Działalność naukowa ks. Kujota została uchonorowana nadaniem mu tytułu doktora honoris causa w 1900 r. przez Uniwersytet Jagielloński.

Ks. Stanisław Kujot jest też autorem utworów literackich inspirowanych epizodami z dziejów Pomorza między innymi: Głowa Świętej Barbary, Pierwsze nawrócenie Prusów, Ojciec Grzegorz, czyli obrona Pucka. Spuścizna literacka i bogaty księgozbiór księdza Stanisława Kujota został zgodnie z Jego wolą przekazany Towarzystwu Naukowemu w Toruniu.